Zápis z členské schůze ČSV Žďárky z.s., konané dne 28. 4. 2019 v restauraci „U Špačka“ od 14.00 hod. ve Žďárkách.

 

Přítomni dle prezenční listiny. Omluveni: př. Pich, Jirmanová a Holub.

Předseda přivítal přítomné a předal drobný věcný dar př. Petru Brožovi u příležitosti životního jubilea. V úvodu seznámil přítomné s programem. Konstatoval přetrvávající nebezpečí Varroázy. S touto nemocí bojují včelaři s rozličnými výsledky, ukazuje se však, že při poctivém přístupu k omezení rozvoje roztoče v průběhu celého roku je možno včelařit s dobrými výsledky. V letošním roce proběhne na našem okrese plošné léčení přípravkem Gabon flum. U tohoto přípravku je už ukončeno klinické testování a přípravek je plně začleněn mezi uznaná léčiva. Současně je dobré v letním období vhodné kombinovat přípravek Gabon flum a Formidol desky. Tyto se aplikují do včelstva ihned po ukončení medobraní. Předseda informoval o rozmísťování volně žijících včel na území národního parku v okolí Boru. Toto velmi nešťastné opatření ze strany polských institucí se jistě negativně projeví i na české straně a je jen otázkou času, kdy začnou narůstat loupeže a větší intenzita rozvoje Varroázy. Včelaři by se proto měli na tuto situaci připravit a nemilosrdně likvidovat neznámé roje v okolí svých včelnic. Předseda také informoval přítomné, že se mu podařilo z pozůstalosti bývalého člena našeho spolku sehnat originál včelařské kroniky z roku 1908. Tato je v současné době na restaurování u knihaře v České Skalici a po té bude k dispozici členům spolku. Předseda také seznámil přítomné s potřebou úpravy termínů členských schůzí, které je potřeba přizpůsobit termínům objednávání léčiv, žádostí o dotace D1, výplaty dotací a sběru měli k jarnímu vyšetření. Bude upřesněno na příští schůzi. Jednatel informoval přítomné o připravovaném zájezdu, který pořádá okresní výbor. Jedná se o odborný zájezd spojený s prohlídkou polské včelařské školy, návštěvou místních včelařů a včelařského muzea. Jednatel také oznámil, že krajské dotace budou tento rok vyčleněny převážně na nákup nových úlů. Konečná výše dotace a podrobné podmínky k čerpání budou upřesněny koncem měsíce, hned jak přijde vyrozumění z krajského úřadu. Členové budou o tomto informováni prostřednictvím mailu.                                                                                            V diskuzi vystoupil př. Souček s poznámkou k objednávání léčiv. Bylo by dobré, aby si v Dole uvědomili, že pracují pro včelaře a nenutili základní organizace aby si objednávali léčivo podle jejich potřeb. Bohužel v současné době má VÚ Dol monopol na distribuci a výrobu léčiv a tohoto zneužívá.

V 15,30 předseda poděkoval přítomným a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš

V Hronově 28. 4. 2019