Zápis z členské schůze ze dne 25. 8. 2019 konané ve Žďárkách v restauraci „U Špačka“ od 14.00 hodin.

Schůzi zahájil předseda, přivítal přítomné a pogratuloval jubilantům (př. Bartoňovi, J. Duchatschovi, Exnerovi, Rokošovi a Teichmanovi). Při této příležitosti předal i malý věcný dar. Jednatel převzal od členů vyplněné žádosti o dotace D1 a hlášení o stavu včelstev do Hradištka. Předseda informoval o zdravotním stavu včelstev v organizaci a požádal členy, aby reagovali na zprávy na webu naší organizace ale i na mailovou poštu, kde mimo jiné jsou informace o léčivu, které je k vyzvednutí např. Formidol a Gabon Flum, je velmi zdlouhavé každého včelaře zvlášť o tomto informovat. Př. Rokoš navrhl, aby od příště léčivo distribuovali jednotliví důvěrníci. Pro zkvalitnění komunikace bude tyto zprávy jednatel předávat formou SMS ještě př. Urbanovi a př. Chvojkovi, kteří na internet nemají přístup. Jednatel jako zástupce okresního výboru předal Čestné vyznamenání a odznak „Vzorný včelař“ př. Josefu Duchatschovi, př. Romanu Rokošovi a př. Josefu Bartoňovi jako poděkování za práci pro včelařskou organizaci. Jednatel informoval o zájezdu do Polska pořádaném okresní organizací, je škoda, že v naší organizaci se nenašel  žádný včelař, který se tohoto zájezdu zúčastnil. V nastalé diskuzi zazněl podnět, aby se stav včelstev a k tomu související požadavek na léčivo přesunul na pozdější dobu, je nesmysl aby včelař věděl půl roku dopředu kolik bude potřebovat léčiva. Předseda požádal, aby se výroční členská schůze přesunula na termín 9. 2. 2020. Bude nutno nejdříve odebrat od včelařů směsné vzorky na kontrolu Varroázy a to do 30. 1. 2020. Přesný termín bude sdělen na příští členské schůzi.

V 15,30 předseda poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš