Zápis z členské schůze ZO Žďárky, konané 24. 11. 2019 od 14. 00 v restauraci „Na kopci“ ve Vysoké Srbské

Přítomni dle prezenční listiny, omluveni př. Meier a př. Jirman Jar.

Předseda přivítal přítomné členy. Hlavní náplní byla výplata dotace 1D. Předseda informoval o rozhodnutí výboru ZO o nákupu nového vyvíječe aerosolu, na tento vyvíječ lze čerpat dotaci z dotačního programu KHK 19ZPD06.

Př. Bartoš informoval o nařízení SVS o povinnosti chovatelů nahlásit úhyn včelstev na SVS při úhynu větším nad 25% všech chovaných včelstev.

Př. Bartoň požádal o zodpovědnost při odběru vzorků na Varroázu a MVP. Zvláště pak upozornil na povinnost důkladně očistit podložky ve včelstvech za deset dnů po posledním ošetření. Podle metodiky léčení se nejprve odeberou vzorky na Varroázu a čištěné podložky se vrátí zpět do včelstev. Vzorky na Varroázu je potřeba odevzdat př. Térovi a př. Bartoňovi do 28. 2. 2020, vzorky na MVP budou odevzdány na výroční členské schůzi 23. 2. 2020. Odebrané vzorky v obou případech je třeba odevzdávat v plastových kelímcích např. od jogurtu a překryty papírovým ubrouskem. V případě MVP budou vzorky spojeny do směsných vzorků dle seznamu a předány okresnímu zdravotníkovi na zasedání OV dne 26. 2. 2020, který vzorky doručí k vyšetření do akreditované laboratoře.

Př. Soldán informoval o průběžném plnění čerpání rozpočtu.

Př. Bartoš informoval o XXIV včelařském plese. Na tento ples, který se bude konat 24. 1. 2020 od 19.00 ve Velkém Poříčí je možné již v tuto chvíli objednat vstupenky. Zároveň požádal přítomné o příspěvek ve výši 20,- Kč na tento ples.

V diskuzi zazněl požadavek ze strany zdravotníka př. Bartoně, aby členové věnovali zvláštní pozornost na důkladné očištění podložek po ošetření a následnému vložení podložek do úlů, předejde se tím zkresleným údajům o zdravotním stavu včelstev.

Př. Huptich informoval přítomné, že 11. 11. 2019 zemřel bývalý člen př. M. Vlček, čest jeho památce.

V průběhu členské schůze bylo podáváno občerstvení, které zajistil př. Teichmann, Duchatsch a Brož.

V 15.45 předseda poděkoval za účast a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš

Ve Žďárkách 24. 11. 2019