Tvorba vosku a stavba plástů

Život, rozmnožování a práce včel se uskutečňuje ve společenstvu, které se sestává z voskových plástů. Čím je včelstvo silnější, tím více jich potřebuje a při jejich nedostatku se snižuje množství plodu i množství nasbíraného medu. Život včelstva v průběhu roku v mnohém závisí na kvalitě plástů. Včelaři musí mít na paměti, že včasná výměna starých plástů za nové je základem silných a zdravých včelstev. To pak dovoluje zvýšit úroveň krmení larviček a tím je položen základ pro rozvoj životaschopných včel. Snižují se energetické ztráty při tvoření příznivých podmínek pro intenzivnější kladení vajíček matkou a přípravou pro uložení přinášeného nektaru. Dochází ke snižování napadení plodu včelím morem a snižuje se riziko onemocnění nosematozou. Při intenzivní obnově plodové části se zvyšuje efekt léčení a zvyšuje se tvorba vosku. Světlé plásty se dobře dezinfikují s menší pracností a s menšími náklady. Snižuje se možnost napadení plástů zavíječem při jejich uskladnění. Používání kvalitních plástů v průběhu roku umožňuje zvýšit produktivitu včel až o 40 – 47%.

Schopnost včel tvořit vosk a stavět plást se projevuje jen ve včelstvu, které je celostně svázané v biologickém systému (v pohodě). Je důležité vědět, že na tvorbu vosku má vliv několik faktorů. Nejvíce vosku produkují včely ve druhé dekádě svého života ( od 12. do 18. dne – stavitelky). Proto množství vosku vytvořené v tomto období záleží na počtu mladých včel ve včelstvu. Stupeň rozvoje voskových žláz závisí nejen na stavu včelstva, vzrůstu a výživě včel, ale i na sezónních podmínkách. Stavba nových plástů a tvorba vosku je těsně spojena s dostupností čerstvého nektaru v přírodě a pylu a jeho úrovní přísunu do úlu. V období nedostatku nektaru včely vosk neprodukují a plásty nestaví, naopak při dostatečné snůšce včely hojně staví, což při přítomnosti stavebního rámku značí – bohatou snůšku. Velkou úlohu pro zesílení tvorby vosku hraje zabezpečení bohatého zdroje bílkovinné potravy – pylu. Tvorba vosku a stavba plástů probíhá jen ve včelstvech s matkou, ve včelstvech, kde matka chybí, stavební pud mizí. Na tvorbu vosku má vliv i stáří matky. Ve včelstvech s mladými matkami se produkce vosku zvyšuje až o 18%.

Pro plné využití stavebního pudu včel je nutné vytvořit v úlu dostatečný prostor na několika místech. Je to důležité pro zapojení velkého počtu mladých včel do tvorby vosku. S nástupem příznivých podmínek pro stavbu plástů ( teplé počasí, dostatečně silné včelstvo s velkým množstvím mladých včel, dostupnost nektaru a pylu v okolí) se vloží do plodového tělesa minimálně 2- 3 rámky s mezistěnami ( podle síly včelstva samozřejmě i více). Rámky se umísťují mezi plod, zde je včely vystavějí rychleji a kvalitněji. Děje se tak proto, že včely jsou nuceny provést rychlou obnovu pro zabezpečení celistvosti plodového tělesa. Prvním signálem pro vložení plástů s mezistěnami je ..bílení plástů¨ – počátek stavebního rozvoje. Čím více rámků včely vystaví, tím větší je možnost obměny díla                             převzato z OVP