Pyl a jeho vliv na plodování

Pro výchovu plodu potřebují včely krmivo- med a pyl. Pyl dodává bílkoviny, které potřebují larvy k růstu a pro svůj vývoj. Tuto potravinu dostávají v podobě vysoce kvalitní krmné kašičky nebo přimíchanou jako pylovou kašičku, která se hlavně podává starším dělničím larvičkám. Rovněž med je potřebný pro výrobu krmné šťávy, je ho však třeba po celou dobu plodování jako topiva k ohřívání plodu. V březnu a dubnu často dochází k náhlému ochlazení, kterým se včely naladěné na rychlý rozvoj nenechají ovlivnit. Dle přesných pozorování jarního rozvoje 100 včelstev, každoročně od roku 1989, se ukazuje, že včelstva, i když noční venkovní teploty klesají po několik nocí pod 0 stupňů, bez rozpaků své plodiště rozšiřují „ podle plánu“, pokud mají dostatek přístupných zásob. Teprve když dojdou zásoby pylu na nulu, plodování se omezí. Matku sice krmí včely dále a ta klade vajíčka, ale malé larvičky už nejsou krmeny. Včely je pozřou a přemění je na krmivo pro larvy před zavíčkováním. Proto často nacházíme ve včelstvu bez pylu pouze zavíčkovaný plod a čerstvá vajíčka. Otevřený plod chybí. Tato strategie má smysl. V březnu a dubnu se i při chladných dnech může nasbírat pyl ve velkém množství. Na vhodných místech na to stačí několik hodin slunečního svitu. Nanesený pyl se ihned zpracuje a podává larvičkám, které se právě vylíhly z vajíček. Když se kladení nezastaví zcela, včelstvo má tři dny náskok. Včelstvo se může rozvíjet pouze tehdy, když se zakladený plod líhne. Proto se při omezení pylových zásob používají rezervy pro nejstarší plod. Pro jeho další vývoj je zapotřebí již pouze tepla (med), aby se zajistilo vybíhání plodu. Pak se tato investice stává výhrou pro včelstvo.

Převzato z OVP