JEDNODUCHÁ METODA TVORBY ODDĚLKU

 

 

Oddělky doporučujeme dělat od poloviny května až do konce června. Pro tvorbu použijte úl, u kterého zúžíte česno. Úl osadíte 2 rámky se zásobami medu a pylu, které vložíme jako krycí, mezi ně vložíme 2 – 3 rámky s líhnoucím se plodem. Oddělek můžete ještě posílit mladuškami z plástů s otevřeným plodem tak, že je přidáte do tvořeného oddělku. Po 1 – 2 hodinách přidáte oplozenou a označenou matku v přidávací klícce přes medocukrové těsto. Jestliže přidáváte matku, která je v klícce s doprovodem, je NUTNO ! tento doprovod odstranit( utratit jej), nejlépe u okna, aby omylem matka neuletěla. Včely se k matce v přidávací klícce budou dostávat asi 3 dny (podle množství a konzistence těsta). Asi za týden  až dest dní zkontrolujete přijetí a kladení matky. Jestliže matka klade, přidáte minimálně 2 mezistěny (záleží na rámkové míře) Podle potřeby přikrmujete cukerným roztokem 1:1, se kterým současně zajišťujete pro včelstvo i přísun vody. Dále se o oddělek staráte, jako o plnohodnotné včelstvo.

KB