CHOV MATEK nejednodušším  způsobem a zároveň efektivně

 

Vybereme si silné včelstvo, ze kterého uděláme osiřelec tak, že z něho odebereme na nové místo matku, otevřený plod, zavíčkovaný mladý plod a část zásob. V původním úlu ponecháme 3 – 4 zásobní plásty a zbytek doplníme plodovými plásty s vybíhajícím plodem. Ponecháme 1 mezeru na chovný rámek, který vložíme do středu nástavku mezi vybíhající plod (prázdný na ovonění). Po 3 dnech prohlédneme plodové plásty. Pokud na nich nalezneme naražený matečník, použijeme z něho mateří kašičku na přelarvení nových matek. Takto vytvořený osiřelec přikrmujeme cukerným roztokem 1:1 (voda, cukr) i v případě, že je snůška.

Ze 3 dny starého osiřelce vyjmeme chovnou loučku, kterou očistíme, otočíme a do mateřích misek kápneme kašičku ředěnou vodou (1:1). Vybíráme dle vlastností včelstva, jako je například výnosu medu, mírnost, jarní rozvoj apod., vybereme vhodné včelstvo pro plemenný materiál (larvičky). Larvičky hledáme na nových plástech, kde jsou nakladená vajíčka a vybíráme jen ty nejmladší tj. do 12 hodin stáří.

  1. den PŘELARVENÍ- stáří 3,5 dne

Larvičku podebereme přelarvovací lžičkou a vložíme ji do předem připravené mateří misky na roztok mateří kašičky a vody. Pokud si larvičku poškodíme, pokračujeme v přelarvení s jinou larvičkou. Pak vložíme přelarvený chovný rámek zpět do osiřelce mezi líhnoucí se plod. POZOR na vysušení larviček, nebo na klepnutí s plemenivem v chovném rámku.

Napište si datum přelarvení a počítejte. Úspěšnost odchovu je závislá na mnoha faktorech (venkovní teplota, snůška, glycidové zásoby, množství a dostupnost kvalitního pylu apod.) 3.den od přelarvení KONTROLA –stáří plodu 6,5 dne

Zkontrolujeme přijetí vložených matečníku a případně odstraníme nežádoucí matečníky.

6.den od přelarvení MATEČNÍKY ZAVÍČKOVÁNY – stáří plodu 9,5 dne

Pokud plánujete další sérii matek, můžete mateří misky přenést do chovných včelstev. Pokud další sérii neplánujete, naražené matečníky ponecháte v původním včelstvu.          12. den od přelarvení ZRALÉ MATEČNÍKY- stáří plodu 15,5 dne

V případě, že nutně potřebujeme umístit matečník do nového včelstva, můžeme tak učinit bezprostředně. Následně provedeme pouze prohlídku vylíhnutí a kladení ale zde určitě nespěcháme, zvláště u kontroly3 jestli matka klade, na to by měla mít alespoň 14 dní naprostého klidu ( i zde záleží např. na počasí). Toto je ale pouze nouzové řešení. Doporučuje se ,, školkování“ zralých matečníku ( matečník vložíme do klícky)            13.den od přelarvení LÍHNUTÍ MATEK – stáří plodu 16-16,5 dne

Vylíhlé matky vložíme do plemenáče spolu s 1 plodovým plástem obsednutým včelami a 1 zásobním plástem (výhodou je jestli můžeme přimést alespoň z jednoho plástu mladušky navíc).Je nutné zajistit přísun vody a to nejlépe přikrmením cukerným roztokem 1:1 po dobu alespoň 7 dnů.

20-25. den od přelarveníprobíhá PŘIROZENÉ SPÁŘENÍ.

30 den od přelarvení KONTROLA KLADENÍ MATEK a jejich značení a zužitkování

KB a odb.literatura