Trnovník akát

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia), je rychle rostoucí opadavý listnatý strom nebo keř. Akát pochází z Mexika a ze Severní Ameriky, kde tvořil asi 4 % lesního společenství. Je rozšířen v teplých částech Evropy a Asie. V některých zemích (včetně Česka) je akát považován za nebezpečnou invazní dřevinou. Akát patří mezi relativně krátkověké stromy, dožívá se jen zřídkakdy přes 200 let.

Koruny akátů v dospělosti mají nepravidelnou rozložitou širokou korunu. Stromovité druhy dorůstají až 20 m a jejich koruna může být až 15 m široká. Větve mají v mládí hnědou kůru s výraznými trny, později šedohnědou až šedou hluboce rozpraskanou borku. Otrněné větve akátů poskytují úkryt pro hnízdění a staré akáty s rozložitými korunami jsou shromaždištěm hejn drobných ptáků. Jejichž palisty dřevnatí a vytváří tak známé tmavohnědé trny. V našem klimatu kvete v červnu. Květy jsou bílé, typické pro bobovité. Květy bývají cca 1–2 cm velké, uspořádané v hroznech, pro vysoký obsah glukózy mají výrazně sladkou chuť. V hroznu bývá 3–6 květů. Plodem jsou ploché hnědé lusky, s tmavě hnědými semeny. Lusky zůstávají na stromech do brzkého jara. Kořeny má dlouhé, tenké a bohatě větvené. Často vyrůstají těsně pod povrchem a tvoří mnoho výmladků, jimiž se rozšiřuje do okolí. Na kořenech jsou stejně jako u všech bobovitých nádorky s nitrogenními bakteriemi. Dřevo akátu je žlutohnědé, těžké, tvrdé, pevné, velmi odolné ve styku s půdou. Flavonoidy jsou schopny více než 100 let chránit akátové dřevo pod zemí proti hnilobě. Akáty velmi dobře dokáží odolávat exhalacím. Akáty mají velmi tvrdé dřevo. Trnovník akát byl dovezen jako medonosný strom a pro jeho hospodářský význam byla jeho výsadba propagována ještě v šedesátých letech 20. století. Trnovník akát je z včelařského pohledu jednou ze signalizačních rostlin a jeho rozkvět značí příchod včelařského časného léta. Med z akátu má velmi světlou až téměř čirou barvu. Akátový med je jeden z nejlepších (ne-li vůbec nejlepší) medů. Čerstvá kůra i větévky jsou léčivé (žaludeční překyselení, neuralgie líce). Některé druhy akátu, mezi nimi i trnovník akát, jsou vysazovány pro dekorativní vzhled olistění a květů. Akáty jsou krásné stinné a v době květu výrazně vonící stromy. Květ je jako droga sbírán pro farmaceutické zpracování. Dřevo se používá v nábytkářství, na stavbu plotů nebo malých člunů, ve stavebnictví i jako ceněné topivo. Trnovník akát má toxické účinky na rostliny ve svém okolí. Jeho kořeny vylučují do půdy v konkurenčním boji proti okolním rostlinám toxické látky. V jeho sousedství se nedaří žádné jiné přirozeně u nás rostoucí rostlině ani dřevině s výjimkou bezu černého, s kterým tvoří neproniknutelné porosty. Kromě květů je celá rostlina jedovatá, hlavně kůra.

Zdroj: Dendrologie listnatých dřevin a KB