včela na květu třešně

Třešeň ptačí

Třešeň ptačí (syn. třešeň obecná) (Prunus avium) je statný strom dorůstající výšky až 35 m. Třešeň ptačí pochází patrně z Přední Asie a je zdomácnělá po celé Evropě. Divoce roste roztroušeně ve světlých lesích a křovinatých stráních od nížin do podhorského stupně. S oblibou je pěstována řada jejích hospodářsky cenných odrůd v zahradách a sadech. Pro svou otužilost je pěstována jako ovocný strom i u horských chalup v polohách, kde ostatní ovocné stromy (jabloně, hrušně, ořešáky apod.) již nenacházejí vhodné podmínky. Koruna bývá vejčitá (platí pro solitéry). Kůra je v mládí hladká, červenohnědá, později černo nebo šedo-hnědá, příčně se odlupující. Letorosty jsou poměrně silné, červenohnědé s popelavým povlakem. Listy jsou hrubě pilovité, při čepeli se dvěma červenavými žlázkami. Bílé oboupohlavné květy v bezlistých okolících vykvétají před olistěním (v podmínkách ČR dle polohy většinou v květnu). Plodem je kulovitá červená, později velmi temně rudá peckovice. U planých stromů má plod (třešeň) dozrávající v červenci průměr pouze cca 1 cm. Pod tenkou dužinou ukrývá tvrdou žlutohnědou kulovitou pecku. Plody šlechtěných odrůd nacházejí široké uplatnění v potravinářství. V lesnictví jde o poměrně opomíjenou, ale velmi perspektivní dřevinu. Na vhodných stanovištích dokáže její příměs podstatně zvýšit ekonomický výnos a zároveň jde o meliorační a zpevňující prvek v lesním porostu. Dřevo je velmi cenné. Používá se především pro výrobu luxusního nábytku a výrobu nábytkářských dýh. Používá se ale i pro uzení masných výrobků. Má široké červenohnědé jádro a úzkou červenavou běl. Je tvrdé, těžko štípatelné. Ve městech a parcích plní stejně jako ostatní druhy třešní také funkci oblíbené okrasné dřeviny.  Rozkvět třešně ptačí signalizuje příchod včelařského jara. Květy z třešně ale i z ostatních ovocných stromů poskytují včelám na jaře velké množství vysoce kvalitního pylu, a nektar, působí v časném období jako podněcující snůška, v některých oblastech však už začíná být zdrojem prvního květového medu.

Zdroj: Dendrologie listnatých dřevin a KB.