Plamének plotní – (Clematis vitalba)

Plamének plotní

Plamének plotní

Jedná se o dřevitou liánu, která dorůstá až do10 m délky. Mladé letorosty jsou plstnatě chlupaté. Listy jsou lichozpeřené a na zimu opadávají. Lístky jsou podlouhle vejčité až srdčité, nejčastěji 3–5 cm dlouhé, na okraji zoubkované. Květy mají asi 2 cm v průměru, jsou bílé a jsou uspořádány do okolíku. Plod je asi 3–4 mm dlouhá ochmýřená nažka. Plamének plotní je přirozeně rozšířen v celé jižní Evropě, ve Středomoří a přesahuje do střední i západní Evropy. Pěstovaný nebo i zdomácnělý může být i severněji. V České republice roste především v oblastech od nížin až po pahorkatiny. Výskyt na jižní Moravě je patrně původní, zatímco v Čechách nikoliv, ale pěstovaný a místy zdomácnělý ve volné přírodě ho můžeme najít i v Čechách. Nejčastěji roste v listnatých lesích a v křovinách. Je pěstován i jako okrasná liána určená k obrůstání plotů, pergol a zahradních domků. Množí se celkem snadno výsevem semen, nebo odkopky. Tato nenáročná rostlina je velmi ceněným zdrojem pylu v podletí. Při důkladném pozorování, můžeme vidět množství včel sbírajících poslední zbytky pylu, který je ve volné přírodě v podletí k dispozici.

KB