Samčí květ olše lepkavé

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) je listnatý opadavý strom. Trvanlivost dřeva pod vodou je téměř neomezená. Má velmi přizpůsobivý kořenový systém, s až 2 m hlubokým kořenem. Prostřednictvím kořenových hlízek obohacuje okolní půdu dusíkem. Listy olše jsou střídavé, tmavozelené v mládí lepkavé. Květy jsou jednodomé. Samčí a samičí květy (jehnědy) rostou na témže letorostu. Olše kvete v březnu a dubnu před vypučením listů. Pyl olše má vysokou nutriční hodnotu s obsahem lehce stravitelných bílkovin a je proto žádanou potravou pro včely v předjaří. V letních měsících se na olši vyskytuje medovnice, která však pro snůšku není nijak výrazná, spíše působí, jako doplňkový zdroj pastvy. KB