Hvězdnice: Někdy se jim také říká “vytrvalé astry“. Patří do čeledi Asteraceae

Hvězdnice: Někdy se jim také říká “vytrvalé astry“. Patří do čeledi Asteraceae

Hvězdnice: Někdy se jim také říká “vytrvalé astry“. Patří do čeledi Asteraceae – Hvězdnicovité. Liší se výškou, tvarem, velikostí a barvou květů. Druhové zastoupení aster neboli hvězdnic dosahuje několika stovek druhů. Některé vykvétají na jaře, jiné v létě, co do počtu zástupců je však nejsilnější skupina podzimních aster. Liší se od sebe výškou, vzrůstem a způsobem větvení, dobou květu, velikostí, barvou a uspořádáním květů. Šlechtěné kultivary bývají botanicky označovány Aster – Dumosus .
Květy podzimních odrůd rozkvétají v srpnu a kvetou nepřetržitě až do zámrazu. Díky velkým rozdílům ve vzrůstnosti a minimálním nárokům na pěstování se mohou hvězdnice uplatnit na jednom záhonu hned v několika podobách, od nejnižších pro obruby až po vzrůstné (dorůstají až do dvou metrů) do pozadí rabat. V zahradách se pěstují převážně kultivary, vzniklé z mezidruhového křížení, výjimečně vyšší drobnokvěté druhy menšího významu. Požadují slunné stanoviště, půdu středně těžkou, propustnou, živnou a vlhkou. Astra je jednou z mála rostlin, která dává včelám dostatek kvalitního pylu až do příchodu ranních mrazíků. Jedná se samozřejmě o doplňkovou potravu neboť v této době, už by včelstva měla mít pylových i glycidových zásob dostatek na celé zimní období, ovšem čerstvou snůškou dochází k přirozenému podněcování aktivity včelstva a tím pádem i zlepšení zdravotního stavu před zimováním.

Tato rostlina je nejenom vhodným poskytovatelem potravy pro naše včely, ale je zároveň i okrasou naších zahrádek.

KB