Podzimní léčení včelstev:

Dle nařízení SVS č.02/2014 a OVS v Náchodě bude provedeno léčení včelstev na Varroa destruktor na podzim 2019 takto:

I.OŠETŘENÍ                                               26. –  28. 10. 2019

II.OŠETŘENÍ                                               16. –  17. 11. 2019

III.OŠETŘENÍ                                               7.  –  8. 12. 2019

Toto III. ošetření lze nahradit aerosolem:   Od  7. 12. 2019

 

Vzorky zimní měli lze odebrat nejdříve 30 dnů po ošetření,

Vzorky  se odeberou a odešlou na vyšetření nejpozději do 30. ledna 2020 na  KVS HK pr. Náchod, popř.VÚ Dol.

Po odběru měli na varroázu se podložky vrátí do včelstev a 15. – 16.února se odeberou vzorky na vyšetření na mor včelího plodu.

Vzorky na mor budou odevzdány do 21. února

Na OV ČSV  v Náchodě.

Aplikace fumigací.

Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10 ºC vždy v době, kdy včely nelétají, v období od 1. října do 15. dubna. Před aplikací přípravku se plásty v úlu upraví tak, aby mezi krycím plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. Požadované množství přípravku se aplikuje na fumigační pásek, který je evidovaný jako veterinární technický prostředek. U nástavkových úlů se proužek vkládá do horního nástavku. Česno uzavřeme. V dodaném proužku papíru proděravíme otvor asi 1 cm od vrchního okraje. Těsně před ošetřením se nakape z výše 3 cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru) Varidol. Na jedno včelstvo (na jeden nástavek) se použijí dvě kapky přípravku (6,2 mg léčivé látky) na jednom proužku. Obsedá-li včelstvo 2 nástavky, na proužek se nakapou max. 4 kapky. Pro velmi slabá včelstva se použije jedna kapka. Po vsáknutí přípravku se proužek na celé spodní straně zapálí. Proužek musí jen doutnat, nesmí hořet plamenem. V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme. Doutnající proužek připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku) tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu. Úl okamžitě uzavřeme. Po 30 minutách působení přípravku česno otevřeme. Po dobu uzávěry česna včelstva kontrolujeme. Je-li Varidol použit k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci ze včelstva odstraní a veškerý spad z podložky zašle k vyšetření. Za hodinu po aplikaci odstraníme z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě jeho zhasnutí opakujeme ošetření včelstva.