Vážení přátelé včelaři,okresní organizace ČSV Náchod z.s. pořádá pro své členy a jejich rodinné příslušníky odborný včelařský zájezd do Polska.

Program:
27.6.2019 – čtvrtek
večer odjezd z Náchoda
28.6.2019 – pátek
08:00 příjezd – Pszczela Wola – ubytování, snídaně
09:30 odjezd do firmy Apis Lublin
10:00 prohlídka firmy Apis – výroba medoviny, obchod s dárkovými předměty
12:00 přejezd do města Lublin –individuální oběd, prohlídka města s průvodcem
17:00 přejezd do Pszczela Wola
19:00 společná večeře
29.6.2019 – sobota
08:00 snídaně
09:00 prohlídka včelařské školy, muzeum, přednáška
12:00 oběd
13:00 odjezd – Kryźówka, cestou návštěva včelaře, včelařský obchod
19:00 společná večeře, ubytování Kryźówka, Kamianna
30. 6. 2019 – neděle
08:00 snídaně
09:00 prohlídka Pasieka Barć, včelařský skanzen
12:00 prohlídka Bartnik Sadecky, včelařský obchod, včelařské muzeum
14:30 společný oběd
16:00 odjezd nazpět do ČR
22:00 příjezd Náchod
Poznámka:
Předpokládaný program se může vlivem nepředvídaných okolností operativně změnit.
Doporučené vybavení:
– pohodlný odpovídající oděv a obuv – akce se koná za každého počasí
– potřebné léky a ochranné prostředky proti UV záření, proti parazitům (klíšťata)
– platný občanský průkaz nebo cestovní pas po celou dobu akce
– platný průkaz zdravotní pojišťovny
– cestovní pojištění – možno zajistit hromadně na základě požadavku v přihlášce
– dostatečnou finanční hotovost v PLN pro případný nákup nápojů, občerstvení (mimo
hromadně zajišťovanou stravu), dárků či včelařského vybavení. Výměna v bance či
směnárně během cesty pravděpodobně nebude možná. Ve vnitrozemí Polska není
CZK přijímána jako běžné oficiální platidlo jako je tomu např. v příhraničí Slezska!
– dobrá nálada a případně vhodný hudební nástroj
– pro nenasytné a stále žíznivé přijde vhod i mírná domácí zásoba s sebou
Odborný garant:
Karel Ostárek , 44-321 Marklowice
– polský mluvčí
– dříve učitel včelařství a učitel zpracování včelích produktů
Přihláška:
– pouze písemně na formuláři z tohoto odkazu: https://forms.gle/Kk9C7gigvdvvthPo8
– vyplnění věnujte prosím patřičnou pozornost a pečlivost
– do naplnění kapacity autobusu
Další informace:
– přihlášení účastníci budou před odjezdem ještě podrobně informování emailovou
cestou (sledujte prosím své e-mailové schránky)
Za výbor OO ČSV z. s. Náchod
Ing. Jiří Valtera, předseda
kontakt: jirka.valtera@gmail.com
mobil (pracovní): 603 812 952