Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Žďárky z. s. konané dne 22. 1. 2017 v 14.00 hodin v restauraci U Špačků ve Žďárkách

 

Přítomni dle presentační listiny. Omluveni: př. Bartoš Karel, Jirmanová Jana a Pich Štěpán.

Schůzi zahájil předseda př. Bartoň přivítal přítomné členy, hosty a zástupce OO Náchod př. Zimu.

Proběhla volba návrhové komise ve složení př. Volhejn Jiří, Tér Karel a Souček Pavel.

Předseda přečetl výroční zprávu za rok 2016 a zprávu o zdravotním stavu včelstev v naší organizaci a zároveň i zprávu jednatele za nepřítomného př. Bartoše

Př. Soldán přednesl zprávu o finančním hospodaření za uplynulý rok.

Př. Rokoš Roman přednesl zprávu za KRK.

Zástupce OO Náchod př. Zima Zdeněk přednesl zprávu o dění v okresní organizaci a seznámil přítomné s plánem na letošní rok 2017

Povstáním byla uctěna památka zesnulých př. Beneše a př. Nováka.

V průběhu schůze byl proveden sběr měli od jednotlivých včelařů a zároveň proběhl i soupis včelstev pro účely podzimního léčení.

Př. Volhejn přednesl znění usnesení, které bylo následně členskou schůzí schváleno.

Během diskuze předseda informoval o nutnosti zřídit chovatelské číslo pro naší ZO, aby bylo možno žádat o dotaci na spolkový vařák na vosk.

V 16.00 hodin předseda poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

 

Zapsal Karel Bartoš