Zápis z výroční členské schůze ZO ĆSV Žďárky konané25.1.2015 ve 14.00.hod v pohostinství Žďárky.

 

 

 

Přítomni dle prezenční listiny

Omluveni-Beneš Vladimír – nemoc

Jirmanová Jana – rodinné důvody

Martinec Ladislav – rodinné důvody

Ukončeno členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku Meier Miloš,Kordan Eugeniusz

PROGRAM

-zahájení, prezentace, uvítání přítomných

– seznámení s programem

-kontrola zápisu z minulé výroční členské schůze

-volba návrhové, volební a mandátové komise Halaška Radovan, Novák Vladimír, Urban

Zdeněk

-kontrola usnesení z VĆS ZO ĆSV konané v roce 2014

– zpráva o činnosti ZO ĆSV za rok 2014

– zpráva finančního hospodáře za rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2015

– zpráva KRK za rok 2014

– diskuze, vystoupení delegáta OO ĆSV Náchod

– volba nového předsednictva ZO ĆSV Žďárky

Návrh kandidátů..Bartoň Josef – předseda

Bartoš Karel – jednatel

Soldán Milan – finanční referent

Huptych Antonín – důvěrník pro VS

Jirman Jan – důvěrník pro Žďárky

 

 

Rokoš Roman- předseda KRK

Urban Zdeněk-člen KRK

Brož Petr-člen KRK

Zástupce do OO ČSV- Bartoš Karel

Delegát na okresní konferenci Bartoň Josef, náhradník- Rokoš Roman

Všichni navržení členové byli přijati nadpoloviční většinou přítomných členů.

Usnesení z VČS ZO ČSV Žďárky (viz příloha) bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných.

Závěr provedl př. Volhejn Jiří v 16.00 hod.

Přítomno dle prezentační listiny 18 členů z 22 tj. účast 81,8%

 

Zapsal Karel Bartoš jednatel v . r.