Zápis z členské schůze ČSV Žďárky z.s. konané ve Vysoké Srbské dne 26.11.2017 ve 14.00

Přítomni dle presentační listiny. Omluveni př. K. Bartoš a V. Špaček

Předseda zahájil členskou schůzi a v úvodu pogratuloval př. Janě Jirmanové k životnímu jubileu a předal věcný dar.

Předseda informoval o aktivu základních organizací v Hradci Králové, kde zaznělo mimo jiné, že končí platnost osvědčení prohlížitelů včelstev. Nově bude toto osvědčení vydávat pouze Státní veterinární správa.

Mor včelího plodu se vyskytuje v periodě 3 let, proto je nutné upravit úly tak, aby v budoucnu bylo jednoduché vkládat podložky pro kontrolní odběry měli.

Nově je stanoven SVS počet včelstev při jarním úhynu včelstev. V současné době platí, že při úhynu včelstev nad 25% je včelař povinen úhyn hlásit na SVS bez ohledu na počet chovaných včelstev.

Dle vyjádření SVS se snižuje dolet včelstva pro účely zdravotní ochrany z 5 km na 3 km.

Předseda informoval o povinnosti každého chovatele mít na včelnici formulář, kde je uvedeno číslo stanoviště, počet včelstev, jednotlivá léčení včetně uvedeného druhu léčiva a čísla šarže léčebného prostředku popř. osoby která zákrok provedla. Včelstva, která jsou umístěna, mimo zastavěnou část obce musí být viditelně označena jménem chovatele a kontaktu na něho.

Předseda informoval o možnosti zakoupení vařáků na vosk a přípravku na ošetření včelstev proti Varroáze ze spolkových peněz.

Předseda informoval o nutnosti proškolit pověřenou osobu na zacházení o seřízení vyvíječe aerosolu. Navržen byl př. Špaček.

Předseda informoval, že se blíží konec volebního období a je potřeba navrhnout do čela organizace nové členy.

Pokladník informoval o zrušení termínovaného účtu a převedení financí na účet běžný.

Proběhla výplata dotací D1 a výběr členských příspěvků na rok 2018

V rámci diskuze se přítomní zaměřily na případy pančování medu a problémy s chemickými postřiky zejména s postřikem řepky v době kvetení a s tím spojenými úhyny včelstev. Je nutno vše pečlivě sledovat a v případě podezření na úhyn neprodleně kontaktovat veterinu.

Předseda poděkoval za účast a schůzi v 15,30 ukončil.

Zapsal př. R. Rokoš a přepsal K. Bartoš

V Hronově 28. 11. 2017