Zápis z členské schůze ČSV Žďárky

Konané 30. 8. 2015 v 14. hod. u př. Halašky v Malé Čermné

 

Přítomno dle prezentační listiny 18 členů tj. 90%, omluven př. Duchatsch, který je mimo republiku.

Schůzi zahájil předseda, přivítal přítomné členy a hosty. Hned na úvod informoval členy na výskyt velmi nebezpečné nákazy a to Hniloby včelího plodu, která se objevila v sousedním Trutnovském okrese. Apeloval na všechny členy, aby poctivě kontrolovali svá včelstva a při sebemenším podezření informovali příslušné důvěrníky, nebo rovnou zdravotního referenta. Navrhl zároveň možnost koupě monitorovací soupravy na tuto nebezpečnou nákazu.

Předseda poděkoval př. Chvojkovi, př. Volhejnovi a př. Bartošovi za zodpovědný přístup k funkcím, které jmenovaní zastávali dlouhá léta a předal př. Bartošovi věcný dar, př. Chvojkovi ocenění od Okresní organizace spolu s věcným darem a př. Volhejnovi předal zatím jen věcný dar, protože i když jsme jako základní organizace podávali návrh na vyznamenání už v dubnu, dosud nebyla ze strany Ústředí v Praze vyřízena. Bude předáno v nejbližší době. Po té ještě pogratuloval jubilantům, kteří v letošním roce slaví kulatiny, a předal jim dárkový balíček: Martinec Ladislav 60 let, Huptych Antonín 65 let a Urban Zdeněk 75 let .

Po té společně s jednatelem odebrali od členů použité Gabonové pásky a provedli předběžný monitoring spadu u včelstev, nahlášený včelaři. Současně jednatel vybíral žádosti o dotace společně s hlášením do Hradištka. Je smutné, že i když na našich webových stránkách ale i v časopise včelařství je jasně napsáno, co má být v žádosti uvedeno a co má být součástí žádosti najdou se členové, kteří toto ignorují. Ti členové, kteří nepodají žádost o dotace do 15. 9. 2015, tuto dotaci nedostanou a to bez výjimek.

Předseda nechal jednotlivé členy podepsat nové včelařské průkazky, aby je mohl zatavit do folie a na další schůzi je členům předat.

Př. Souček znovu otevřel téma na dotace na nové úly. Předseda odpověděl, že se jedná o dotace z Krajského úřadu. Jednotlivec nemá velkou naději na kladné vyřízení žádosti, bylo by potřeba, aby se spojilo několik včelařů a žádost podali dohromady.

Pokladník přednesl svoji zprávu a stavu financí na účtu i v pokladně.

Jubilanti s velkou pomocí přítele Halašky zajistili občerstvení pro členy.

V 16. Hodin předseda poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil. Volná zábava však pokračovala ještě dlouho.

Zapsal: Karel Bartoš