Zápis z členské schůze konané 28. 8. 2016 v 14.00 hod. ve Žďárkách

Přítomno dle presentační listiny 20 členů. Omluveni Jaroslav Jirman – zahraniční cesta, Roman Rokoš – osobní důvody a Štěpán Pich rodinné důvody.

Schůzi zahájil př. Bartoň přivítal přítomné členy i hosty a seznámil s programem schůze. Jako první bod byl proveden soupis krajských dotací na obnovu včelařských zařízení pro členy, kteří o to požádali v průběhu roku. Předseda poděkoval př. Špačkovi, že významně pomohl tuto dotaci pro členy zařídit. Zařízení získané za pomocí této dotace bude po dobu 5 ti let majetkem naší organizace a po uplynutí této lhůty bude bezplatně převedeno na jednotlivé včelaře. Předseda informoval přítomné členy, že dne 8. 8. 2016 na výborové schůzi byl přijat nový člen naší ZO př. Štěpán Pich Žďárky čp. 84, který má celkem 6 včelstev umístěných u svého domu. Předseda dále informoval o rozhodnutí výboru sloučit oba dva účty naší ZO, jedná se o účet běžný a o účet spořící, na jeden společný účet. Současně navrhl, aby se ze spolkových peněz s použitím dotací ze svazu, zakoupily dva plynové vařáky na vosk. Jeden by byl umístěn ve Žďárkách a druhý ve Vysoké Srbské. Tento návrh byl téměř jednohlasně schválen. Dále předseda dal návrh, že by bylo možno nakoupit ze spolkových peněz sklenice s víčky na med pro členy. Tyto by si jednotliví členové podle potřeb vyzvedávali, za příznivé ceny tj. 10,- Kč za sklenici s kovovým víčkem a utržené peníze by se vraceli spět do rozpočtu ZO. I tento návrh byl členy ZO schválen. Předseda dále informoval členy, že jsou zdarma k dispozici odparné desky s Formidolem pro podzimní léčení proti Varroáze. Tyto desky jsou k vydání u předsedy. Svoji zprávu přednesl pokladník př. Soldán, informoval o stavu pokladny a plně souhlasil se spojením obou účtů. Zjednoduší to manipulaci s financemi a zároveň přinese i úsporu za poplatky za vedení dvou účtů. Jednatel odebral od členů žádosti o dotace D1 současně s hlášením o stavu včelstev do Hradištka. Tyto žádosti odešle po kontrole žádostí jednotně do Hradištka. (musí souhlasit počet včelstev na hlášení a na žádosti o dotace). Při této příležitosti upozornil členy, že součástí žádosti musí být i potvrzení o umístění včelstev na území jiné ZO. Všechny žádosti včetně potvrzení musí být předány do organizace do 15. 9. 2016. Předseda přednesl návrh na doplnění výboru ZO Žďárky o funkci místopředsedy. Na tuto funkci navrhl př. Václava Špačka. Tento návrh byl většinou členů schválen. Předseda a jednatel předali jubilantovi př. Meierovi při příležitosti kulatého životního jubilea drobný věcný dar. Jednatel požádal př. Ducháče, jestli by nemohl pomoci s propagací základní organizace na stránkách obce. Př. Ducháč přislíbil, že se pokusí o prezentaci naší organizace na stránkách obce. Jednatel zašle základní informace potřebné k prezentaci př. Ducháčovi. Předseda informoval o vyhlášce v sousední obci Machov o pohybu včelstev na území obce. Tato vyhláška pomáhá při kontrole pohybu cizích včelstev na území katastru. Navrhl, zda by nebylo vhodné takovou vyhlášku prosadit i na našem katastru. Př. Ducháč přislíbil v této otázce pomoci.

V 15,30 předseda poděkoval přítomným a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš jednatel ZO Žďárky  z.s.