Zápis z členské schůze, konané dne 27. 8. 2017 ve 14. hodin v restauraci Na kopci ve Vysoké Srbské.

Přítomni dle prezentační listiny.

Schůzi zahájil předseda, přednesl plán jednání a seznámil přítomné s úkoly, které je potřeba provést.

Jednatel odebral od jednotlivých členů Žádost o dotaci D1 a současně i kopii hlášení o počtu a stanovišti včelstev do Hradištka. Upozornil členy, že počet včelstev na obou dokumentech musí být shodná, maximálně může včelař žádat o dotaci na menší počet včelstev, než je uvedeno na hlášení do Hradištka.

Předseda rozdal členům léčivý přípravek Gabon Flum 4 mg, který je v klinickém hodnocení. Proto musí být proveden monitoring účinnosti. Jednotliví členové současně podepsali i Souhlas s klinickým hodnocením. Zároveň upozornil členy, že použité odparné pásky budou vybírány zpět. Je to z důvodu, že se stávalo, že někteří včelaři nechávali pásky ve včelstvech i celou zimu, nebo je nedávali do včelstev vůbec. Podrobný návod na použití odparných pásků předseda osobně vysvětlil včetně umístění do včelstva. Předseda též informoval o problému v komunikaci s okresním výborem v Náchodě. Jednalo se konkrétně o hlášení o léčení aerosolem, které i když bylo odesláno doporučeně na registrovanou adresu vrátilo se toto zpět a bohužel už po termínu.

Pokladník informoval o stavu hotovosti v pokladně a zůstatku na běžném i spořicím účtu. Během měsíce by mělo dojít ke spojení obou účtů do jednoho a tím i snížením poplatků za jejich vedení.

V proběhlé diskuzi se jednotliví členové vyjadřovali k nízké snůšce, výsledkem této diskuze bylo, že byla stanoviště, kde byla snůška minimální nebo žádná. Toto bylo zapříčiněno chladným jarním počasím a absencí medovice v letních měsících. Byla ale stanoviště, kde byla snůška dobrá. Př. Bašta informoval, že od ledna letošního roku nedostává časopis Včelařství. Předseda  zjistí, kde je chyba.

V 15,30 předseda poděkoval přítomným za účast a požádal o pečlivý průběh léčení.

Zapsal Karel Bartoš jednatel ZO Žďárky