Zápis z členské schůze ČSV Žďárky konané 27. 11. 2016 ve 14.00 hodin v pohostinství ve Žďárkách

Přítomni dle prezentační listiny. Omluveni př. Štěpán Pich (pracovní důvody), Vladimír Novák (nemocen), Ladislav Martinec (rodinné důvody). Miloš Meier (pracovní důvody).

Předseda přivítal přítomné členy a hosty, zvláště pak př. Ing. Václava Ducháče, který po schůzi bude prezentovat přednášku na téma Racionalizace ve včelařství.

Jednatel seznámil přítomné s administrativními úkony za poslední období. Dále informoval o žádosti o vystoupení př. Radovana Halašky a př. Vladimíra Nováka z řad naší ZO. Informoval o výši dotace na administraci D1 z ústředí, jedná se o částku ve výši 678,- Kč, tato částka byla použita na nákup nové náplně do tiskárny. Informoval o plese ČSV, který se koná dne 10. 2. 2017 v 18 hodin v restauraci Pyramida v Novém Městě nad Metují, při té příležitosti požádal jako každý rok o příspěvek na ples ve výši 20ti korun za člena. Tento bude předán na plénu OO v Náchodě dne 30. 11. 2016. Dále připomněl členům, že jsme si v minulém období schválili poplatek za léčení aerosolem ve výši 10 Kč na ošetřené včelstvo, je smutné že mnoho včelařů na to zapomíná a ošetřovateli je trapné si o něj říkat (tento poplatek je určen na částečné uhrazení nákladů spojených s ošetřením). Jako poslední bod uvedl, že doposud nebyla naše organizace zaregistrována ve spolkovém rejstříku. ( první žádost byla odeslána 6. 5. 2016 a prý se bohužel někde při předávání funkcí ztratila, druhá žádost byla odeslána 3. 10. 2016 a při kontrole na registru k dnešnímu dni není naše organizace upravena v souladu s novým občanským zákonem).

Po dobu schůze provedl pokladník př. Milan Soldán výplatu dotací na opylení D1, při té příležitosti požádal žadatele o dotaci z krajského úřadu, aby co nejdříve dodali chybějící doklady nutné k zaúčtování.

Př. Václav Ducháč uskutečnil přednášku na téma Racionalizace ve včelařství. Všichni přítomní si se zájmem tuto přednášku vyslechli a po jejím skončení ještě dlouho s přítelem Ducháčem diskutovali na přednášené téma.

V 17.00 hodin předseda poděkoval přítomným a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš