Zápis z členské schůze konané dne 26. 8. 2018 od 14.00 hod u př. R. Ducháče na Mokřinách.

Přítomni dle prezenční listiny, omluveni: př. Pich, Rokoš, Ducháč J. a Jirmanová Jana.                                                       Schůzi zahájil předseda př. Bartoň, přivítal přítomné členy, jejich rodinné příslušníky a př. Jiřího Jindru, který je registrovaným členem a má umístěna včelstva na katastru Zličko. Popřál jubilantům k životnímu výročí a předal př. Jar. Jirmanovi věcný dar.Předseda informoval o technickém stavu aerosolového vyvíječe: Expirační doba končí a nová revize přijde ve VÚ Dol na dva tisíce korun. Přitom nový vyvíječ stojí čtyři tisíce a svaz na něho poskytuje dotaci padesát procent. Z toho důvodu výbor rozhodl, že je lepší zakoupit přístroj nový a využít této dotace.Dále informoval členy, že došlo k zakoupení nového kombinovaného elektricko-plynového vařáku na vosk a lisu na voští. Po vypracování zápůjčního řádu, bude vařák k dispozici členům. Apeloval přitom na hodnotu vařáku a nabádal k šetrnému používání tohoto zařízení, které by mělo vydržet pro několik následujících generací. Předseda též informoval, že přišlo léčivo k podzimnímu ošetření. Toto léčivo je k vyzvednutí dle potřeb jednotlivých včelařů. Zdůraznil také, že včelaři, kteří mají včelstva umístěna na katastrech okolních organizací, musí dbát při léčení na plán léčení v příslušné ZO. To se týká hlavně členů, kteří mají nově umístěna stanoviště mimo mateřskou ZO. Předseda informoval o proběhlé výstavě k příležitosti 750 ti let trvání obce Vysoká Srbská, př. R. Rokoš vytvořil za pomoci OO ČSV Náchod, která zapůjčila panely s včelařskou tématikou, zdařilou expozici propagující včelařství, za toto mu patří poděkování. Dále předseda připomněl, že veškeré aktivity v rámci ZO, jako jsou plán práce, schůze, přednášky, termíny léčení a podobně, jsou průběžně zveřejňovány na stránkách ZO.(www.vcelari-zdarky.cz) Tyto stránky mohou členové také využívat k položení dotazů, připomínek a návrhů. Vedení stránky pravidelně aktualizuje.                                                                                                                                                                                                          Jednatel požádal o pečlivé vyplnění žádostí o dotace D1 a požádal členy jménem pokladníka, aby si výplatu dotace vyžádali v hotovosti, aby nedocházelo k prodlevě s platbou členských příspěvků, které při platbě převodem nemohou být strženy z vyplácené částky dotace D1.Na schůzi vystoupil př. Jiří Jindra, který je členem ZO Broumov a na našem katastru Zličko má umístěna svá včelstva. Př. Jindra nabídl přítomným členům, že od letošního roku má v Martínkovicích zřízenu certifikovanou výrobu na zpracování včelího vosku a produkci mezistěn, na ukázku přinesl vzorek z výroby.

Předseda poděkoval př. Ducháčovým, za velmi pestré a bohaté pohoštění, ještě jednou pogratuloval oslavencům a schůzi v 15,30 ukončil. Následovala volná diskuze a zábava.

Zapsal K. Bartoš

Ve Žďárkách 26. 8. 2018