Zápis z členské schůze ČSV Žďárky konané dne:26. 4. 2015 ve 14 hodin ve Vysoké Srbské

Přítomni dle prezentační listiny 15 členů, omluveni Jirmanová Jana osobní důvody, Holub Vratislav mimo republiku, Jirman Jaroslav mimo republiku.

Schůzi zahájil předseda př. Bartoň, přivítal přítomné a poděkoval svému předchůdci př. Volhejnovi za příkladnou činnost při práci pro základní organizaci. Též vyslovil poděkování př. Chvojkovi za činnost pro spolek. Informoval přítomné o doplatku členských příspěvků za členy, kteří nezaplatili členské příspěvky (Kordan Eugeniusz a Maier Miloš) a proto musely být uhrazeny ze spolkových peněz, aby nevznikl nedoplatek a nebylo nám vyměřeno penále ze strany ústředí.

Př. Bartoš seznámil přítomné o koupi staršího počítače pro základní organizaci, jehož hlavním využitím bude evidence včelařů a včelstev v rámci CISu, včetně korespondence s ústředím a okresním výborem.

Nahlášení trvalých stanovišť za jednotlivé členy provedl předseda elektronicky na všechny obecní a městské úřady (Hronov, Velké Poříčí, Náchod, Žďárky, Vysoká Srbská a Machov).

Objednávka přípravků pro podzimní ošetření byla odeslána na okresní výbor. Příště bude potřeba přizpůsobit termín členské schůze termínu objednání léčiva.

Nová razítka a přístup nového pokladníka k účtu doposud nebylo provedeno jelikož se nám nepodařilo na 100% zjistit přesný název naší ZO (zapsaný spolek) podle nového občanského zákoníku. Něco jiného je na Registračním listu potvrzeném Prahou a něco jiného na Evidenčním výpisu u soudu.

Jarní léčení proběhlo dle nařízení SVS HK u všech dotčených včelařů. Připomínka byla k datu ošetření dost pozdní termín a hodně zavíčkovaného plodu.

Na návrh výboru byla schválena výše peněžní částky pro nákup darů pro členy ZO

Na návrh výboru členská základna schválila návrh na vyznamenání pro př. Jiřího Volhejna a to „Zasloužilý včelařský pracovník“ a pro Františka Chvojku,, Čestné uznání“ a Vladimíra Beneše,, Čestné uznání“ za jejich dlouholetou činnost ve vedoucích funkcích.

Pokladník informoval přítomné o stavu financí v pokladně a na běžném účtu

Jednatel informoval o korespondenci jak s okresem tak i s ústředím. V současné době až na vyjímky je korespondence vedena elektronicky, čímž dochází k úsporám za poštovné.

V diskuzi předložil př. Rokoš návrh, aby při dalším soupisu včelstev k léčení bylo zohledněno, kolik má včelstvo nástavků (počet včelstev lomeno počtem nástavků).

Předseda poděkoval za účast a schůzi ukončil v 15.30 hod.

Zapsal Bartoš Karel jednatel ZO