Zápis z členské schůze ZO ČSV Žďárky z. s.  konané dne 25. 11. 2018 od 14. 00 hod. v restauraci „Na Kopci“ ve Vysoké Srbské.

Přítomni dle prezenční listiny, omluveni př. Jaroslav Jirman a př. Miloš Meier.

Schůzi zahájil předseda př. Bartoň a seznámil přítomné s programem.

  • Pokladník př. Soldán provedl výplatu dotace D1 poskytnuté MZe. Pro letošní rok byla schválena částka ve výši 149,- Kč na včelstvo.
  • Současně s výplatou provedl výběr členských příspěvků v částce 30,-Kč na včelstvo.
  • Jednatel provedl soupis požadavků na léčebné desky Formidol, určené k letnímu léčení v roce 2019.
  • Předseda přednesl návrh na plošné léčení aerosolem v roce 2019. Tento návrh byl všemi členy přijat. V roce 2019 bude provedeno třetí ošetření plošně formou aerosolu.
  • Předseda informoval, že naše ZO zakoupila s pomocí dotace 34% vařák na vosk. Tento vařák bude umístěn u př. Jana Jirmana ve Žďárkách a proti podpisu bude zapůjčován jednotlivým členům. Př. Špaček do příští schůze vytvoří zápůjčkový řád.
  • Předseda informoval přítomné, že z důvodu onemocnění provede podzimní léčení v katastru Vysoké Srbské př. Karel Tér.
  • Předseda poděkoval př. Radku Ducháčovi za kvalitní zajištění členské schůze spojené s bohatým občerstvením.
  • Jednatel seznámil přítomné s plánem práce na rok 2019. Tento plán rozešle členům elektronicky a dvěma členům, kteří nemají přístup k internetu, předal plán v papírové formě.

V rámci diskuze informoval př. R. Ducháč, že na území Polska se nachází včelař, který chová včelstva, jež vykazují znaky afrikanizovaných včel. Tato včelstva vykazují agresivitu a v podzimních měsících vylupují včelstva okolních včelařů. S tímto stavem se mu svěřili již dva polští včelaři. Hrozí velmi reálné nebezpečí, že může dojít k rozšíření těchto včelstev i na naše území. Jednatel přislíbil, že o celé záležitosti bude informovat předsednictvo OO Náchod a požádá o pomoc s vyřešením tohoto problému.

Př. Rokoš požádal jednatele, aby přezkoumal jeho internetovou adresu, protože mu přestala chodit spolková pošta.

V 15.30 hod. předseda poděkoval přítomným a schůzi ukončil.

Zapsal jednatel ZO Karel Bartoš v. r.

V Hronově 25. 11. 2019