Zápis z členské schůze

Konané 24. 4. 2016 ve Žďárkách ve 14.00 hodin.

Přítomni dle prezenční listiny. Omluveni př. Souček a př. Bašta. Předseda vyzval přítomné, aby povstáním uctili památku bývalého člena př. Beneše, který zemřel 1. 2. ve věku 78 let. Byl proveden soupis včelstev k 1. 5. do ústřední evidence a současně upřesněn požadavek léčiva pro podzimní léčení. Předseda informoval o výsledku vyšetření na varroázu u př. Ptáčkové a Šenka. Oba měli kontrolní vyšetření s negativním nálezem. Výsledek vyšetření u př. Kincla, který má včelstva u Pichů zajistí osobním dotazem v organizaci v Machově. Předseda předal věcný dar př. Chvojkovi u příležitosti životního jubilea (85) let. Předseda informoval členy o žádosti př. Bašty z Hronova o přijetí za člena naší ZO. Má sice bydliště i včelstva na katastru ZO Hronov, ale členem chce být ve Žďárkách. Přítomní jeho členství většinou schválili. Jednatel mu pomůže s registrací na svazu chovatelů a zodpoví případné dotazy. Předseda též informoval, o zdravotním stavu v okrese a blízkém okolí. V okrese byl proveden sběr měli na kontrolní vyšetření moru. Toto vyšetření bylo hrazeno okresní organizací. V naši organizaci, nebylo zjištěno onemocnění ani u jednoho včelstva. Mor byl zaznamenán na Broumovsku a v Olešnici v Orlických horách. Při této příležitosti poděkoval členů za aktivní přístup nejenom k léčení ale i průběžné kontrolování včelstev. Zároveň varoval před umísťováním včelstev neznámého původu a usazování cizích zalétlých rojů. Předseda informoval, že v nejbližší době dojde ke změně emailového účtu z pozice ústředí. Členové budou o nové podobě a adrese ihned informováni. Pokladník informoval o stavu financí na účtech i o hotovosti v pokladně. Př. Špaček informoval o stavu podaných žádostí o krajské dotace,(dosud nepřišlo žádné vyjádření z krajského úřadu). Termín je stanoven na 24. 6. 2016. Předseda informoval o problémech s upořádáním odborné přenášky. V naplánovaném termínu ji nelze uspořádat, protože se překrývá období roku 2016 a 2017 (včelařský) a Nasavrky by nám ji neproplatily. Byl dohodnut nový termín na období květen nebo červen. (Bude upřesněno po konzultaci s přednášejícím.) Předseda též informoval, že jsou znovu nové průkazy, které po vyhotovení budou předány na příští schůzi. Jednatel informoval, že pozvánky na přednášku budou rozesílány elektronicky a členů, kteří nemají mail, bude pozvánka zaslána poštou. Předseda informoval o možnosti zakoupení včelstev v síle 10 obsednutých rámků za cenu 2.500,- Kč. Bližší informace podá osobně. V diskuzi byl podán návrh, aby přednáška byla během týdne v podvečer, bude konzultováno s přednášejícím. Předseda poděkoval přítomným, ocenil bohatou účast členů a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš