Zápis z členské schůze konané dne 23. 4. 2017 v restauraci U Špačku ve Žďárkách ve 14.00 hod.

Přítomni dle prezentační listiny. Omluveni: Př. Meier Miloš, Jirmanová Jana, Pich Štěpán, Duchatsch Josef, Souček Pavel a Václav Špaček.

Schůzi zahájil předseda př. Bartoň přivítal přítomné a konstatoval nízkou účast členů, sdělil, že výbor na své schůzi přijmul nového člena př. Pavla Exnera z Hronova, který má včelstva umístěna na katastru ZO Hronov. Z toho vyplývá, že veškeré zdravotní úkony během roku bude provádět naše ZO. Současně informoval o navržení př. Karla Bartoše na svazové vyznamenání při příležitosti výročí 40 let členství a 30 let ve výkonu funkce jednatele.

Zpráva pokladníka: na BÚ 7 600,- Kč, na spořicím účtu 30 200,- Kč a v pokladně 1 200,- Kč. Z důvodu roční výpovědní lhůty na spořicím účtu nebude možno požádat o dotaci na nákup vařáku. Nutno realizovat v příštím roce.

Jednatel informoval o využití počítače: Od 30. 6. 2016 do 23. 4. 2017 odesláno 156 mailů což znamená úsporu za poštovné za normální korespondenci 100 zásilek a 16,- Kč tj. 1 600,- Kč a za doporučené zásilky 56 x 38,- K4 tj. 2 128 Kč. Celkem tedy na poštovném organizace ušetřila 3 728,- Kč. Jednalo se o hlášení na obecní úřady, pozvánky na členské schůze, hlášení do Hradištka, vyšetření na Varroázu. Současně jsou pomocí počítače vedeny stránky naší organizace: www.vcelari-zdarky.cz na kterých je více než 70 aktuálních příspěvků.

Předseda informoval o možnosti zakoupení sklenic na med. Současně informoval o problémech s výkupem vosku ve Stražisku.(zpřísnila se kontrola kvality vosku od jednotlivých včelařů a současně se i zvýšil procentuální odpočet na nečistoty).

K 1. 5. 2017 má naše organizace 25 členů, kteří na 30 ti stanovištích chovají 275 včelstev. Z důvodu čerpání dotací byla nucena organizace zřídit 3 svazová včelstva.(přidělení chovatelského čísla). Včelstva jsou umístěna na pozemku u př. Bartoše ve Žďárkách čp. 149.

V 16.00 hod předseda poděkoval za účast a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš jednatel ZO