Zápis z členské schůze ČSV Žďárky z. s. konané dne 22. 4. 2018 od 14.00 hod. v restauraci „Na kopci“ ve Vysoké Srbské.

Přítomni dle prezenční listiny. Omluveni př. K. Bartoš a př. Š. Pich.

Předseda přivítal přítomné členy, hosty a př. V. Ducháče.

V úvodu proběhl soupis vyzimovaných včelstev a požadavek členů na léčivo pro podzimní léčení.

Předseda informoval přítomné o zdravotním stavu včelstev v letošním roce. Situace po podzimním léčení je celkem v uspokojivém stavu, lze to přičíst poctivému přístupu při léčení a za to je nutno poděkovat všem členům, kteří k léčení přistupují velmi zodpovědně. Drobné nedostatky lze přičíst špatným vymetením podložek. Na toto je nutno se v příštím období soustředit a vyvarovat se chyb.

Předseda předal slovo lektorovi př. Ducháčovi, který v přednášce na téma „Chov včelích matek“ vysvětlil, jak je důležité pravidelně měnit ve včelstvech kvalitní matky a přiblížil způsob jejich chovu. Tento není nijak náročný ale je nutno zachovat určité postupy a zákonitosti.

Po zajímavé přednášce následovala krátká diskuze.

V 16.00 hodin předseda poděkoval přednášejícímu, členům a přítomným hostům a schůzi ukončil.

Zapsal K. Bartoš