Zápis z členské schůze ČSV Žďárky

Konané 22. 11. 2015 v pohostinství Žďárky ve 14.00 hodin

Přítomni dle prezenční listiny 17 členů tj. 85%. Omluven př. Rokoš Roman, rodinné důvody. Předseda přivítal přítomné členy i hosta př. Špačka. Informoval o akcích, které proběhly v minulém období. Odborné přednášky a semináře v Hradci Králové, v Náchodě a v Nasavrkách. Předseda informoval o probíhajícím léčení na varroázu i kontrolním léčení Gabonem, použité pásky Gabonu byly vráceny okresnímu zdravotnímu referentovi a hlášení o účinku poslány do Vú Dol. Upozornil, na nutnost úpravy používaných starších úlů ( jednoduché zvýšení podmetu) pro případné vložení kontrolních podložek na odběr měli, při výskytu závažného onemocnění včelstev (mor a hniloba včelího plodu). Byla provedena výplata dotací 1D a současně vybrán členský příspěvek na zazimovaná včelstva. Znovu byla otevřena diskuze na téma krajské dotace na pořízení nových úlů. Do výroční schůze v lednu 2016 si případní zájemci ujasní počet úlů, na které by chtěli žádat dotaci. Byl proveden informativní soupis včelstev pro léčení v příštím roce s požadavkem na přípravky Formidol a Varidol. Předseda informoval o nákupu nové publikace o bývalém spolkovém včelíně v Bakově. Tato kniha je majetkem spolku a je k dispozici jednotlivým členům. Jednatel informoval, že se změnou názvu ZO, bylo nutno koupit nová razítka a upravit účet ZO. V dnešní době zní název naší organizace: ZO ČSV Žďárky z. s. (zapsaný spolek). V 15.30 předseda poděkoval přítomným a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš