Zápis z mimořádné členské schůze konané 17. 5. 2018 od 18.00 hod. v restauraci „Na kopci“ ve Vysoké Srbské.

 

Přítomni dle prezenční listiny, 17 členů z 24 tj. 70,8%. Omluveni: př. R. Ducháč, A. Huptich a Š. Pich.

Předseda přivítal přítomné a zahájil schůzi, která obsahovala dva základní body.

Jako první bod seznámil předseda přítomné se svojí rezignací na člena výboru v OO ČSV Náchod z. s. k 10. 5. 2018, kterou předal předsedovi OO Náchod. Důvodem tohoto kroku, bylo uvolnění místa ve výboru okresní organizace.

Zároveň jako druhý bod navrhl, jako svého nástupce do výboru OO ČSV Náchod př. Karla Bartoše, který bude zastupovat ZO Žďárky v okresním výboru.

Předseda nechal o návrhu hlasovat. Pro návrh hlasovalo 16 členů, jeden se zdržel hlasování, proti nebyl nikdo.

Předseda poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš v Hronově 17. 5. 2018