Český svaz včelařů z.s. – Základní organizace Žďárky

Základní organizace Žďárky byla založena 13. 12. roku 1908 občany ze Žďárek a blízkého okolí.Počet členů spolku se pohyboval od 20 do 51 (v roce 1941). V současné době má naše organizace 23 členů, kteří ošetřují přes 238 včelstev na více než 30 stanovištích. Spolek sdružuje členy ze Žďárek. Zlíčka, Vysoké Srbské, Malé Čermné ale i z Hronova, Malého Poříčí a Náchoda. Většina včelstev našich členů je umístěna na katastrech, které leží v rámci základní organizace a jsou součástí CHKO Broumovsko o celkové rozloze přes 1200 ha. Tak připadá úživnost jednoho včelstva na více jak 5 ha zemědělské plochy. Někteří členové mají ovšem včelstva umístěna i v katastrech sousedních ZO (Náchod, Machov, Hronov). Hlavním úkolem naší organizace je pečovat o zdravotní stav včelstevsoučinnosti s OV ČSV Náchod a KVS pracoviště Náchod. Členové se zúčastňují členských schůzí, přednášek a besed pořádaných vedením ZO. Většina členů prodává vlastní přebytky medu tzv. ,,prodejem ze dvora“ a je jen škoda, že kvalitní med z chráněné krajinné oblasti si jen velmi pomalu získává důvěru obyvatel.

V současné době vede základní organizaci výbor ve složení předseda Josef Bartoň,místopředseda Václav Špaček, jednatel Karel Bartoš, pokladník Milan Soldán, důvěrník pro Vysokou Srbskou Antonín Huptich a důvěrník pro Žďárky Jan Jirman.