Rok 1909

Pan učitel se zmiňuje v této schůzi o pracích včelaře na podzim a v zimě. Neldůležitější práce jest správné zazimování, nejlépe rozeznávat zazimování dvojí: vně(obkládání úlů) provádíme je u úlů se slabými stěnami, zazimování vnitřní, jest teplé opatření úlu uvnitř v době, kdy královna počíná ve větším množství klásti. V zimě potřebují včelstva naprostého klidu, tepla a čistého vzduchu. Spolek má 22 členů vyzimováno bylo 45 včelstev, rojů 31 zazimováno letos 60 včelstev. Výtěžek medu 74 kg, prokrmeno 127 kg cukru, prázdných úlů 20, včelín 1, vše pojištěno na 1896 korun. Přijmy činily 51,80 korun k vydání 51,7 koruna. Koupena Včelařova čítanka do spolkové knihovny.

V roce 1910

Valná hromada se odbývala za větší účasti. V tomto roce jarní dlouho trvající chladna nedopouštěla včelám vylétati, zpozdila jejich vývoj, takže začátkem května shledáváme se s včelstvy slabými, která nemohla využitkovati bohaté pastvy v této době. Potom včelstva sílila a koncem června máme úly plné včel. I byla naděje, že bude náležitě využitkována zbývající pastva. Než děště v červenci a srpnu se dostavivši zmařily naděje včelařů. Užitek žádný. V dalším pojednává učitel Růžička o souvisejícím se včelařením ovocnictví. U nás potřeba v tomto oboru více pracovat. Budeme pěstovati jen málo druhů do této polohy se hodících, nejlépe sestaviti soupis stromoví v obci. Bezdaněný cukr bude přidělen. Rozdělen následovně: Jar. Brejtr 4 kg, Aug. Bureš 36 kg, Arnošt Kubeček 6 kg, Ferd. Fogel 8 kg, Václav Chmelař 8 kg, Aug. Flousek 12 kg, Vil. Jirásek 2 kg, jan Staněk 2 kg, Ed. Rozmich 2 kg, Frant. Brož 4 kg, Jan Vacek 6 kg, Jan Soumar 2 kg, Jos. Lokvenc 2 kg, Ant. Rýdl 2 kg, Lad. Růžička 2 kg.

V roce 1911

Jednatel Růžička pojednává o původu medu jakosti, barvě, vývinu nektaru, důležitosti pastvy, vybírání medu, uschovávání, výživnosti a jako léku. Spolek má 24 členů, výtěžek medu již jest 701 kg, vosku 21 kg prokrmeno 225 kg.