Rok 1980

1.března 1980 v 19 h. konaná schůze ve Vysoké Srbské na MNV za účasti 20 členů. S každým členem byl vyplněn dotazník dle nařízení. Předběžný soupis vyzimovaných včelstev. Objednávka na fumagilin pro r. 1981. Zaslání vzorků včel – zasláno vzorků 50. Poplatek z jednoho včelstva 1 Kč. Spolek má 26 členů, př. Chvojka přednesl referát u OV konference. Na schůzi byl přítomen OVD patron pro ZO Žďárky př. Poláček z Nov. Města. Včel. Knihovna u př. Jaroslava Urbana předána Zdeňku Urbanovi. Dále odhlasováno, každý člen zaplatí 2 Kč. Na včelařského učitele. Tím byl program vyčerpán a schůze ukončena.                                                                                                                                                                             26. dubna 1980 Členská schůze s přednáškou v pohostinství ve Žďárkách př. před. Chvojka zahájil schůzi, př. jed. Volhejn přečetl zápis z minulé schůze. Proveden zápis včelstev k 1. 5. 1980. Přednáška s promítáním diapos. Přednášel př. OSVN Cinka. Př. jed. Volhejn dává návrh na včel. Zájezd. Schůze skončena za účasti 16 čl.                                                                                                                                                            20. 9. 1980 Členská schůze svolána v 19 h. v hostinci Jednota ve Žďárkách za účelem vyplácená st. příspěvků 35 Kč na včelstvo.                                                                                                                                           25. 10. 1980 Členská schůze v 19 h. v místnosti pohostinství Jednoty Žďárky. Vydávalo se léčivo – a jak léčit se má. Účast všech členů nutná.                                                                                                                                         24. Listopadu zemřel př. Jaroslav Urban dlouholetý člen ZOV. Čest jeho památce.                                                    21. 12. 1980 Výroční členská schůze základní organizace Českého svazu včelařů Žďárky konaná v neděli 21. 12. 1980 v 9 h v pohostinství ve Žďárkách. Předseda Chvojka zahájil schůzi a požádal, aby  všichni povstali a vzpomněli na zemřelého př. Jar. Urbana. Požádal př. jed. Volhejna aby přečetl zápis z minulé výroční schůze. Zpráva revizní komise Vlček Boh. zkontrol. pokl. Účty, zpráva pokladníka Jirman Jan p. – 5.463 Kč, v. – 5.049 Kč, H – 504 Kč. Včelařskou knihovnu předána př. Zdeňku Urbanovi. Pastevní referent Jirman J. dává příspěvek, aby se zlepšila včelí pastva, dán návrh aby zdejší JZD přidělilo část půdy pro naší zákl. org. Žďárky. Staněk A.. Připomínka na ochranu přírody. Závazek 4 kg medu na r. 1981. Závazek stromků na r. 1981 500 stromků myslivost, 400 keřů ZOV, 140 h. brigáda, 760 H. akce Z. Připomínka opr. Vařáku, zvětšit stav včelstev. V naši ZOV jest 25 čl. Přijat člen do ZOV Zdeněk Urban. Zazimováno 99, vyzimováno 94. Med se žádný nedodával, včelaři neměli ni pro sebe. Všichni včelaři jsou upozorněni na onemocnění včel. Jest to Varroáza včel. Varroáza včel je nebezpečná parazitální onemocnění na povrchu včel žije jenom samička dospělá. Živí se hemolymfou, kterou získává nabodnutím spojovacích blánek mezi tělními články. Samička klade na plod 5 – 7 vajíček, z nichž se do 48 hodin líhnou nymfy. Tato okolnost představuje reálné nebezpečí nákazy pro Českou socialistickou republiku a je proto nutné včas a hned na počátku tomuto nebezpečí čelit. Pro všechny chovatele včel v roce 1980 a z jara 1981 ošetří všechna včelstva za účelem diagnostickým a léčebným prostředkem BEF. Vzorky včel budou zasílány v igelitových sáčcích. Výr. člen. schůze přítomní: Volhejn, Chvojka, Jirman Jan Ž., Vlček B., Vlčková, Staněk, Novák, Urban Z., Děd, Bálek V., Martinec Jos., Pich, Bartoš K., Jirman Jan V. S., Jirmanová, Vlček Al., Vlček M.

Rok 1981

  1. 5. 1981 Členská schůze, soupis vyzimovaných včelstev. Prohlídka včelstev 16. 5. 1981. Schůze se zúčastnilo 21 členů. 28. 6. 1981 V osadě Sedmákovice se konala včel. schůze v přírodě u chaty př. B. Vlčka, na které měl přednášku včel. učitel př. Hanuš. Občerstvení: opékání buřtů. 27. 9. 81 Člen. schůze ZO ČSV Žďárky v pohostinství Žďárky. Výplata státního příspěvku na 1 včel. 35,- Kč. Členům dány informace pro onemocnění včel. Vybráno z jednoho včelstva 35.- Kč. Příspěvek 1 Kč je na postižené včelaře v okrese Ústí nad Orlicí a jeho okolí.                                                                                    Výroční členská schůze 6. 12. 1981 ve Vysoké Srbské. Předseda Chvojka zahájil schůzi uvítal přítomné, jednatel přečetl zápis z minulé schůze. Funkcionáři zůstávají nezměněni. Přítel jednatel Volhejn oznamuje, že byl přidělen pozemek pro ZOV Žďárky. Med se žádný neodevzdal – dodávka medu nutná, jest nutno dodat med. Vyzimováno včelstev k 1. 5. 1981 62 včel. Zazimováno 68 včelstev. V únoru sbírání vzorků včel. Zpráva pokladníka: příjem 4.536,50 ; vydání 4.431,- ; zůstatek105,50. Výroční schůze se zúčastnilo 21 včelařů.