Rok 1945

Rok tento je historický tím, že válka je u konce. Naším krajem prchala německá armáda zničena. Ve Žďárkách byla ubytována obec Jankov z kraje Vratislavického. Před vítězným postupem sovětské armády prchalo pak vše v dlouhých řadách povozů v časech únorových a dubnových směrem k bavorským hranicím. Pochodování slavné armády sovětské pak bylo bouřlivě vítáno. Do Prahy tak tak přijela včas, tanková armáda neb byla už silně ostřelována a tím byla zničena radnice a mnoho lidí obránců bylo zabito. Rodák Hronovský Freiwald byl dokonce rozlobenými Němci rozčtvrcen. 5 květen a 9 je slaven jako konečný vítězný den. Ve schůzi pak výroční pak vzdána pocta povstáním zemřelým členům, Ant. Hanzlovi a Josefu Lokvencovi č. p. 161. Do 15 srpna stoupl stav na 240 včelstev. K odvedení má náš spolek dodati 322 kg tj. na 161 včelstev. Referent př. Pavel: Nařízení očíslování úlů z důvodů zasílání nem. včel za příčinou tlumení nákazy. Prozatím zkoumání včelstev bude v Hradci Králové. Vzorky může bráti jen místní důvěrník, za asistence četníka a starosty. V obci kde je nákaza, bude přilepena známka černá a kde není, červená. Chovatel matiček, musí dát včelstva, dvakrát přezkoušeti na příslušné stanici a když je má zdravé teprve chov zahájiti. Včely se nesmí z obce stěhovati. Po dva roky se nesmí přijímati noví členové. Spolek přistupuje za člena, spolku nákupního. Přítel Urban za příčinou nemoce se vzdává činnosti hospodáře. Ve schůzi 9 prosince 1945 vzpomíná přítel Adolf Staněk těch kteří se nedočkali a zahynuli v cizině vinou okupantů a pocta vzdána jim povstáním. Referent př. Alois Pavel sděluje, že bude zřízeno ustředí pro celou republiku Čsl. Med kdo nemůže odevzdati máli důvody schválené národním výborem v obci.

Rok 1946

Stav 47 činných. Chovatel Staněk vychoval 14 matiček. Vzpomenuto zemřelého dobrého člena hospodáře Jar. Urbana. Ve volbách zvolen jednatelem Bitnar Josef. Lokvenc Josef, jako dlouholetý jednatel, vzdává se  částečně činnosti, neb by již rád měl za sebe náhradníka, neb jest znáti, že už  nemá tu sílu zvládnouti různé ty předpisy které se hrnou na všechny spolky. Pokladníkem zvolen Oldřich Urban.