Rok 1944

V rozhodné bitvě u Stalingradu nastává obrat ve válce a Němci ustupují na všech frontách. Tím je naděje na brzký konec. Však také včely následkem menšího přídělu cukru mají málo medu. Výnos z roku 1943 se rovnal nule. Z toho důvodu jest podána žádost u okresního úřadu v Náchodě, že žádný med není, což bylo vyřízeno příznivě. Příjem ze zapůjčeného nářadí činí 202 kč. Spolek stává se členem spolku chovatelů drobného hospodářského zvířectva, kam se podávají zprávy o stavu včelstva. Včelařů tento rok je 57. Zásluhu o to má hlavně Adolf Staněk předseda. Na žádost přítele Josefa Beneše píši zde jeho poznámky. O rozmach včelařství od roku 1937 má též podíl Staněk. Sám převzal včelstva od zemřelého otce, jenž 30 let včelařil. Založením spolku zahrádkářů ,,Preizler“ povzbudil zájem o stromoví. První výstava ovoce a květin byla uspořádána Tělovýchovnou jednotou Sokol v hostinci U Škopů. Druhé pak uspořádal zahrádkářský spolek v hostinci U Kolísků a pak U Martinců. V roce 1936 vysázeno zahrádkářským spolkem 25 ovocných stromků. O ovocné stromky byl velký zájem neb v roce 1929 mnoho stromků starších i mladších zmrzlo. Smutný byl pohled na jaře na holé větve švestkových sadů. Pro včelí pastvu se všichni zapojili do práce. Staněk Adolf nelitoval 40 kč dáti za chovnou matičku ,,Orličanku“, koupil jich mnoho a zbývající kolikrát daroval, jen aby se docílilo zdravé včelstvo. Začátečníky zval k sobě na včelín, hlavně tehdy, když hostoval přítele Škodu ze Sendraže, který pobyl 3 léta na včelí farmě. To byl tehdá opravdu přátelský život spojený s užitečným. Arci stálo to někdy peníze, leckdy se to nedařilo, ale čím déle tím více se unikalo k vyššímu poznání včelího života. Bylo to v roce 1936, kdy měl př. Staněk mezi svými 6 včelstvy dvoje ušlechtilé. Jedny byly od chovatele Škody ze Sendraže Orličanky. Druhé osvědčené měl od přítele Součka z Hronova, osvědčené, které se za 8 roků nevyrojily. Řekl si, že musí míti ve svém včelínu na příští jaro ve všech úlech matičky těchto dvou chovných včelstev. Odstranil matičky v těch druhých včelstvech od chovných včelstev vyřezal matečníky a dal do oplodnňáčku s včelami. Toto novodobé včelaření se mu dařilo. Do týdne měl v oplodňáčkách krásné čtyři matičky. Všichni jsme se rádi dívali na toto dílo. Bohužel přišel špatný čas a přítel Staněk přišel o 3 včelstva. Velice jsme jej litovali, že za dobrou snahu ukázati nám, jak můžeme docíliti ušlechtilých včelstev, že nedocílil kýžených výsledků, ale bylo nám to poučením, abychom s takovými pokusy začali hodně brzy, aby matky mohli býti včelstvům přidány, dokud jest ještě letní doba. Je sice týž rok ztráta medu a slabého včelstva ale v příštím létě se to mnohonásobně nahradí. Také činil Staněk pokusy, slabé včelstvo zesíliti. Měl 4 úly stejné druh Markovy, ale byly každé jinou barvou natřené. Pokryli jsme úly stejným papírem, aby nebyly k rozeznání, přeměnili silné včely místo slabých a slabé místo silných a sledovali, jaký bude docílen výsledek. Též jsme úle stejnou částkou navoněli, aby včely neměly vědomost čichem, že jsme to přeměnili, ale milé včelky byly rozumější než my a třeba, že úle byly přeměněny, po kratším boji, pochopily naši lest a klidně si létali silná včelstva do svého úlu a slabé opačně, ačkoliv úle byli těsně  sousedící přeměněny. Též přidávání matičky v klícce, otvor zadělaný medocukrovým těstem jsme se u něho učili, tím jsme se nově přibylí členové, zapracovávali. Též úle různých druhů moderních zavedl, abychom pochopili, jaký rozdíl je a v kterých úlech práce s včelařením jest. V roce 1937 koupil úl skleněný, takže můžeme v létě v teplém počasí pozorovati ze všech stran práci a růst včel, abychom se s životem včel seznamovali. Tímto vzdána jest čest jeho práci, jak o snahu o rozšíření stromoví, lip, akátů a ovocného o pastvu včel na polích, kupováním svazenky, zájezdy na výstavy v okolních včelařských a zahrádkářských spolcích. Takovýchto činovníků je potřeba více, a když dá Pán Bůh příznivý rok, tak bude včelařství ve Žďáreckém kraji a okolních obcích v dobrém stavu.

Další přednáška v tomto roce jest kočování za včelí pastvou a zvýšení medu a vosku, referát župní předseda Jar. Hrubý. Dle přípisu zemské zprávy ministerstva zemědělství se přiděluje cukr na 2 třetiny včelstev a jedna třetina  se má spojit. postiženo tím je 11 včelařů.