Rok 1942

30 valná hromada, volba předsednictva nezměněna. Stav včelstev 154. Pojištěno na 52 000 kč. Vyhynulo 52 včelstev, doplněno ke konci roku na 61. Cukr po 7 kg obdrženo 2 089 kg dne 25/5 na 150 živých včelstev 1 358 g po 3 kg na včelstvo, cena za 1 kg 4,50 kč. Průměr medu na člena 9,9 kg. A. Staněk vypěstoval 22 matiček, přiděleno 5 kg cukrové moučky. Předseda promlouvá o chovu matiček a doporučuje objednati dobré kmeny. Další schůze za účasti 28 členů. Přečten referát o výrobní bitvě zemědělské a úkolech včelařů v době válečné. Změna stanov dle vyššího nařízení protektorátních úřadů, aby nikde nebylo nic psáno, co by připomínalo dřívější republiku, která těžce žije, přišlápnuta jsouc německou botou tak, že mnoho Čechoslováků umírá v koncentračních táborech v Německu. To zatím na frontách se těžce bojuje Sovětskému svazu, Americe a Anglii nad Německou armádou.

Rok 1943

31 valná hromada za předsednictva př. Adolfa Staňka, byla zpříjemněna milým přítelem Jaroslavem Suchánkem učitelem ze Rtyně. Následkem rajónování dle soudních okresů, muselo vystoupiti a jinde se přihlásiti toto členstvo: Seifert M. Poř., Novák Fr. Hronov, Palata B., Šrám F., Máslo Václav, Pašťálka Ant. Z Velkého Poříče. Nově přistoupili Soumar Jar., Genrt Jiří, Kaválek Jan, Zima Josef Zličko. Pojistka 72 000 kč. Zazimováno 194 včelstev. 1432 kg cukru objednáno po 7 ½ kg na včelstvo. Od 108 vyzimovaných včelstev odevzdáno sběrně 115 kg medu. Objednáno 20 kg svazenky a 25 kg hořčice. Výlohy pro jednatele 150 kč. Pavel Alois cestovné jako delegát 300 kč. Na včelí pastvu 200 kč, tlumení nemocí 200 kč. Půjčeno knihovníkem Jar. Urbanem 9 knih. Stručný referát př. Suchánka: Podotýká, že je zapotřebí vychovati včelaře, aby byli připraveni a usnadnili práci ve výrobní bitvě, kdy zapotřebí dodávati med a vosk. Doporučuje pěstovati včelu domácí. Radí, aby se včelstva zjara spojovala. O roztoku cukru pro včelstvo doporučuje nejlepší 3:1. Mladým včelařům radil, aby četli více včelařské časopisy a až se podívá k nám později, rád by viděl spokojené tváře a hodně medu. Př. Staněk poděkoval mu za věcný referát a prosil př. Suchánka, aby určitě se mezi nás dostavil. Př. Staněk byl pověřen, aby obecní úřad dal vyhlášky o chránění prvních jarních květů jívy, jehnědy atd. Přítel Jiskra Bohuslav pořádal 20. června 1943 přednášku v kampeličce na téma: Racionální včelaření k zvýšení výroby medu. Rozšiřováním plodiště brániti rojení a včasným přikrmováním. Řádným zazimováním udržeti včely v síle. Chovem ušlechtilých matiček, brániti proti nemocem, pořádek ve včelíně. Ošetřování souší proti škůdcům. Radil, že proti nosemě jest účinný,, Tripaflavin“.