Rok 1940

V tomto roce, kdy na bojištích umíralo sta mladých životů, smrt zkosila i v domovině několik dobrých přátel včelařů. Předseda Fr. Kymr zahájil 28 valnou hromadu a sdělil smutnou zprávu, že zemřel přítel Josef Mertlík mlynář. Dále předseda župy př. Josef Králíček v Krčíně a náš dobrý přítel včelař Josef Rytíř v Krpech. Čest jejich památce. Spolek čítá 43 členů. Přistoupili: Bartoń Jiří, Bitnar Josef, Simon Josef, Josef Mareš. U přítele Staňka byla provedena přednáška s praktickým kursem o chovu matiček. Spolek koupil na širokonízké rámky medomet v ceně 350 kč. Př. Staněk vychoval pro členy 12 matiček ušlechtilých. Doporučuje se uložiti 307,45 kč do inventáře. 27. července zemřel předseda př. Kymr František. Pohřbu tomuto zasloužilému členu o včelařství ve Žďárkách bylo přítomno mnoho včelařů, dán mu věnec. Čest památce jeho. Referent Vendelín Šístek z Rváčova u Hlinska měl 9. června přednášku profesora odborné školy o Zlepšení včelí pastvy, o provádění smetenců a zakládání včelích matiček. Ukázky prakticky provedl u př. Staňka. Účastníkům se přednáška velmi líbila a koupeny jeho knihy o Zakládání luk s pastvou.

Rok 1941

V 29 valné hromadě za zemřelého Fr. Kymra zvolen předseda Adolf Staněk. Adolf Staněk jehož podobenka zde umístěná si zaslouží být v kronice, neb přítel Staněk je nezištným rádcem a pomocníkem mnoha včelařů začátečníků. Letošního roku vychoval 22 matiček Republikánek. U Jiřího Fidlera byl uspořádán kurz zhotovení slaměných rohoží. Rok tento byl špatný pro včelstvo neb uhynulo 36 včelstev, doplněno pak 22 umělými roji a 21 přirozenými. Zazimováno 191 včelstev. Příděl cukru 12 kg, medu 2 kg na včelstvo. Koupena spájecí lampa za 225 kč. Přistoupil za člena Martinec František a Krtička St. z Vysoké Srbské. Příspěvek určen na 3 kč. Schůze 22. června, zase novinka protektorní odvádění medu ústřední sběrně ,,Medokomise“. Za poradní komisi určen Pavel Alois sběrač Urban Oldřich.