Rok 1926

Ústředí zase dává nezdaněný cukr s výhradou že ho bude použito jen ke krmení včel.

Rok 1927

Předseda sděluje smutnou zprávu, že zemřel nejstarší člen včelařské rodiny Augustin Bureš, povstáním projevena čest jeho památce. Podaná petice poslanců Klubu strany nár. socialistické republikánské, soc. demokratické, lidové, nár. demokratické a živnostenské o podpoře žádosti k ústředí o příděl nezdaněného cukru. Výkonný výbor včelařského sjezdu a výstavy v Praze vybízí členové org. aby něčím přispěli k výstavě. K vystavení se přihlásili tito členové: Urban Jaroslav trubcochyt. Lokvenc Jos. starodávnou kuřačku, Pich Jos. nový úl, Hanzl Antonín primitivní starý medomet. Přítel Lokvenc vyplní diagram do Hořic Správě odborného včelařského vyučování. Návrh Fr. Kymra aby se členové dali společně fotografovat schválen a snímek proveden fotografem p. Fuchsem z Hronova a umístí se ve spolkové místnosti Jar. Urbana. Orámuje J. Pich.

Rok 1929

Ústředí zaslalo Žďárecké organizaci fotografii. K pozimnímu krmení zaslán cukr na jedno včelstvo 6 kg. Jmění spolku čítá 50,82 Kč. K návrhu Jos. Klimeše zůstávají volby beze změn. Objednána kniha Dějiny včelařství, která se dá do obecní knihovny.

Rok 1930

Příděl cukru na včelstvo 8 kg. Objednány mezistěny po 46 Kč za 10,5 kg. Noví členové: B. Palata z V. Poříče, Krtička Jos., Fidler jiří, Martinec Ant. Vystoupil Kubín Jos. a Brož Frant. 25 přispívajících a 13 činných. Došlo celkem 640 kg cukru po 4.20 Kč. Do župního vedení jsou zvoleni přítel Jos. Hanuš okr. školní inspektor v Náchodě, prof.Slavík z Hradce Králové a Jar. Glos fin. stráž Heřmanice.

Rok 1932

Valné hromady přítomno bylo toto členstvo: Klimeš Josef, Vít Josef, Krtička Josef, Urban Jaroslav, Urban Oldřich, Fidler Jiří, Hanzl Antonín, Martinec Antonín, Soumar Josef, Lokvenc Josef, Kymr František. Zemřel Karel Mach z Malé Čermné a zakladatel Žďáreckého spolku Ladislav Růžička 28. Srpna v Náchodě. Čest jejich památce. Přistoupili tito členové: Lokvenc Josef V. Srbská, Vojtěch Josef Zličko, Mach Karel Malá Čermná. Přednáška učitele včelařství na téma Zásady zdárného včelaření. Účastno 50 osob. Cena cukru 1kg 6 kč