Rok 1921

Za delegáta v 9 val. Hromadě zvolen do zemědělské rady Ant. Rýdl č. 84

Rok 1922

Schůze valné hromady 12. Března účastno bylo 9 členů, spolek čítá 31 přispívajících a11 činných. Rozdány 2 kalendáře po 1 kor. Přijat návrh na zakoupení medometu za 280 kor., který koupit. Spolek si ho koupí, když každý každý člen zaplatí částku 10 kor.

Rok 1923

Tento rok cukr od ústředí žádný objednán není, protože u obchodníků jest za tu samou cenu. Zazimováno jest 85 včelstev. Odborný učitel př. Králíček ze Lhoty Králové vybízí , aby spolek zúčastnil se včelařské výstavy v Meziříčí. Delegátem zvolen Jos. Kubín. Př. jednatel dává návrh na vycházku k příteli Flouskovi do Machova na prohlídku včelínu. Souhlas

Rok 1924

Předsedou v této schůzi jest Fr. Kymr, vzpomíná zemřelého dobrého člena př. Jana Staňka jemuž vzdána poslední pocta povstáním. Vystupují členové: Adolf Jirman, Bureš Frant., Zima Jos. Zličko, Pozděnová Josefa. Přistoupilo 8 členů Jirman Fr., Urban Oldřich, Pich Josef, Vít Antonín Vysoká Srbská, Vít Josef, Šrůtek Bohumil. Spolek čítá 13 členú a 16 přispívajících. Objednána kniha Včelař začátečník.

Rok 1925

Vystoupil Kolísko Adolf ze Zlička a přistoupil Jirman Adolf a Klimeš Jos z Vysoké Srbské. Hronovský spolek pořádal kurs o umělém chovu matek jehož se účastnilo 8 členů. Na včelařské výstavě tamtéž vystavoval Hanzl Ant. Ze Zlička medomet. Ve volbách zvolen Soumar J, za místopředsedu ant. Vít z Vysoké Srbské. Objednána kniha Chov plemenných včel. Cukr pro včelstva objedná Ant. Urban. Na Meziříčskou výstavu se hlásí Pich Jos., Kubín Jos., Rýdl Jos., Vít Antonín, Lokvenc Jos. Koupena včelařská čítanka.