Rok 1918

Doba válečná donucovala včelaře, aby se stali členy spolku jinak neměli nároku na cukr, který nebyl k dostání. Rakouské úřady nařídily, že cukr obdrží jen ten včelař, který odvede z každého mateřského úlu 1 kg medu, který měl být dodán k účelům vojenským kg cukru zdaněného stál 2 k.85 h. Dík však neočekávanému převratu poslední akt světové války dospěl ke konci 28 října. Z poroků lidské krve, ze zkázy kvetoucích krajů a z dýmů požáru vzešel nám nový život. Československý národ povstává, jeho obrození jest dokonáno. Jest volný svobodný na drahé půdě svých otců. Především skláníme se před velkolepým díle velkého našeho vůdce, prvního presidenta naší Č.S.R. T.G. Masaryka a před našimi vítěznými legiemi, které skvělými činy získali slávu Českému národu v celém světě. A nyní záleží na nás, jak si dovedeme vážiti nabyté svobody. Dokážeme to poctivou prací, které máme mnoho. Vytrvalostí a svorností. Semkněme se pevně a chovejme pevnou důvěru, že nový společenský řád jenž přijde bude ještě lepší starého. Neb dějiny učí, že lidstvo po velkých převratech a otřesech nezůstalo nikdy zpět, ale šlo dále, za novou metou lidské kultury. Proto nechť veškerá naše práce a cítění nesena jest zásadou ,, Za naší svobodu, za blaho naší Československé republiky“

Rok 1919

V 7 řádné valné hromadě zasedá zase Frant. Kymr a pokladník Fr. Bureš nejstarší včelař Žďárecký místopředsedou, jednatelem J. Brejtr. Výbor: Jos. Soumar, Jos. Rýdl,Jan Vacek a Jos. Mertlík.

Rok 1920

Spolek čítá 33 členů z toho 18 přispívajících,vystoupil p. Vogel. Přistoupil Josef Bartoň č. 71. Vystoupil Josef Martinec a Vac. Chmelař z Vysoké Srbské. Finanční ředitelství v Hradci králové vybídnulo náš spolek k přiznání jmění, koupeno razítko 4 k, knihy 12 k, vařák 10 korun, lis 15 k.