Rok 1978

Členská schůze Svazu včelařů Žďárky: konala schůzi ve Vysoké Srbské 7. 5. Projednané léčení včelstev v letošním roce, objednávka cukru, soupis včelstev k 1. 5. 78. Schůze se zúčastnilo 18 čl., 14. 5. 78. Včel přednáška na Téma umělá hmota ve včelařství na které přednáší V. O. př. Malíř z Jaroměře, účast 16 členů. 16. 9. Členská schůze ZOV Žďárky ve Vysoké Srbské. Výplata st. přís. St. příspěvek na 1 včelst. 35 Kč Na zazimování včelstev. Vybírán příspěvek z včelstva 8 Kč včelín, 7 Kč bez včelínu. Dodávka medu nebyla, v době snůšky každý včelař včely musel přikrmovat, to ovlivnilo dodávku medu. V květnu 11. 5. 78. ráno počasí -2° ráno sníh, třešně, hrušky kvetou včely nemohou ven, takoví byl měsíc květen. Zpráva z rádia, takový květen byl před 100 l.

Rok 1979

Výroční členská schůze ZOV Žďárky konaná 7. 1. 1979 ve Vys. Srbské. Před. Chvojka zhájil schůzi, jednatel Volhejn Jiří přečetl zápis z minulé schůze. V jednání bylo hodnocení r. 1978. Výsadba jív, topolů a jiné dřeviny. Přítomni: Urban Zd., Beneš Vl., Novák Vl., Volhejn Jiří, Chvojka F., Pich J., Jirman Jan, Martinec P., Bartoš K., Jirman Jos., Vít An., Vlček M., Vlček Bohouš, Jirman Jan, Kubeček Boh., Sedláček Jan, Vlček Al., Bálek V., Brož Al., Martinec Jos. Hotovost r. 1978-79 př. 5.965,20 Kč v. 5.499,50 Kč z.465,70 Kč. 11. 3. 79 konaná přednáška ZOV Žďárky ve Vysoké Srbské – přednášel přítel Josef Malíř na téma: Včelařství v Evropských státech. Přednáška byla doplněna diapositivy a každému členovi se líbila. Včelařství v NDR – PLR za účasti 20 členů. 28. 4. 79 Včelařská přednáška ZOV Žďárky konaná ve Vysoké Srbské. Přednáška na téma: Producenti medovice. Přednášel předseda OV ČSV Náchod přítel Kábrt Antonín. Po přednášce byl proveden soupis včelstev 1. 5. 79.8. 12. 79 Výroční členská schůze ve Vys. Srbské. Přečten zápis z minulé schůze. Výbor zůstává nezměněn. Zúčastněno 15 čl. na r. 1980 plánované 2 přednášky.