Rok 1947

Stav včelstev 152. Žďárky 65, Vys.Srbská 48, Zličko 17. Pokladní hotovost 2.119,60 Kč. 35 valná hromada se koná za slabší účasti členů, jednatelem zvolen Josef Beneš pokladníkem Ol. Urban. Stav členů 38. Rok tento lze zaznamenat katastrofálním suchem jakého není pamětníka.. Tím částečně utrpělo včelstvo, jarní květena byla nadprůměrná též úroda ovoce byla velká, neb jarní vláha ještě působila avšak obilí bylo málo, brambory místy jak Vlašské ořechy cukrovka též málo vydala takže rok 1948 lze očekávati za hladový. Včelaři mají vypsaný kontingent medu 1 kg ze včelstva.

Rok  1948

36 valná hromada odbývaná jest v místnosti Jar. Urbana již mladšího, který převzal funkci hospodáře a knihovníka. Předsedou jest Staněk Adolf, místopředsedou Vintr Adolf, jednatelem Beneš Jos. Hospodářem Ol. Urban a další členové zůstávají v činnosti při starém. Ze zájezdu na župní schůzi včelařů v Týništi, dle sdělení referenta Pavla Aloise cukr přidělovaný napuštěn lektvarem, který včelám neškodí, ale lidem jest nechutný. Za medomed vybráno 97 Kč. Z vařáku 70 Kč. K odvedení medu nebyl žádný zájem a proto zběrně byla podána žádost, aby med byl rozdělen dětem Srbeckým, Žďáreckým a M. Čermenským celkem 102 kg. Připadá na Žďárky 26 kg. Jednáno o koupení vařáku pro Vys. Srbskou. Stav včelstev 152.

Drazí přátelé!

„Promiňte mi, neb jsem doufal na uzdravení, zatím to však nejde, abych vedl pamětní knihu Žďáreckých včelařů. Předávám ji proto tímto př. Adolfu Staňkovi. Přeji všem, všem přátelům včelařům stálé zdraví a spokojená včelstva.