Rok 1937

Předseda omluven a schůzi poprvé řídí Adolf Staněk. V této schůzi hlavně se promlouvalo o svazence, které se koupí 30 kg a na návrh Jiřího Fidlera se koupí 100 agátů k zaškolkování u sp. zahrádkářů.

Rok 1938

Spolek vzrostl na 39 členů činných. Noví členové Bartoš Jaroslav, Máslo Václav, Děd Josef, Vítek Václav, Knitl Jiří, 45 činných a 8 přispívajících. Včelstev 132,, cukr příděl 14q po 4 kč. Sklizeň snůšky 843 kg, konaná 1 přednáška. Volba Kymr Fr. Předseda, Beneš Jos. místopředseda. Příspěvek na postavení památníku T.G.Masaryka 100 kč. Návrh na koupení knihy pro kroniku. Přednáška 18 dubna Frant. Sedláčkem učitelem včelařství z Hradce Králové na théma: Racionalisace včelařství a včelí pastva. 70 členů odměnilo potleskem pěknou přednášku. Došlo ke koupi kroniky od T. Hrušky z hronova za 100 kč. Kronikářem zvolen Ptáček Oldřich. 20% sleva na cukr za 3,30 kč. K zvýšenému nebezpečí protiválečným hrozbám z Německé strany, odhlasováno zaslati na obranu státu 250 kč z výtěžku 20 % přirážce na cukr. Prodejní cena medu 16 kč.

Rok 1939

Valnou hromadu zahájil Kymr Fr. Za přítomnosti 18 členů dne 27. února a vzpomíná těžkých chvil. Které přátelé včelaři a všichni občané českoslovenští prožili v minulých měsících. Což zatím pohraniční němci s jásotem uvítali Hitlerovu armádu, která se k nám přivalila přes opevněné hranice bez jediného výstřelu. Tak se zmocnil říšský kancléř Hitler Prahy a celá naše zem už není republika, ale protektorát Čechy a Morava a Slovensko zůstává samostatné, ovšem pod dohledem německým. President Beneš s mnoha dobrými Čechy uprchl za hranice, kde se znovu dávají do houfu, aby za pomoci přes. Roselvelta Amerického nás osvobodili. Zatím včelstva se neměla zle, neb na med čekaly německé lazarety a děti. V té době bylo 43 činných a 9 přispívajících členů. Za předsedu opět zvolen Kymr František, místopředseda Pavel Alois, jednatel Lokvenc Josef. Staněk Adolf navrhuje koupení medometu což schváleno. 18. června v 9 hod. dopoledne přednáška Jaroslava Jetmara učitele včelařství s dobrou návštěvou hostí i členů, kteří měli zájem o chov matiček. Přednáška se světelnými obrazy se velmi líbila všem 39 členům. Odpoledne byl pratický kurz na včelíně př. Adolfa Staňka. Cena medu zvýšena na 20 kč. Za 1 kg. Nový medomet se bude půjčovat za 2 kč. Přátelé Staněk Adolf a Pavel Alois absolovovali kurz dvoudenní o včelaření nejnovějším.