Rok 1933

Volby beze změny. Přistoupil Regner Rudolf, Vlček Jan z Malé Čermné, Šrám František, Semerák Josef z Velkého Poříče. Celkem jest včelstev v počtu 63 zazimováno. Rok 1933 prosinec odbývána druhá schůze přistoupil Krtička Bohuslav, Lokvenc z č.161, Hanzl Josef z Dolní Radechové.

Rok 1934

Vyzimováno 68 včelstev a zazimováno 90 včelstev. Poprvé se nedostavil do valné hromady Fr. Kymr a zastupoval ho Soumar Jos. Usneseno odebírati Včelařské rozhledy a koupiti vařák na vosk u fi. Tichý z Litomyšle za 500 Kč, který bude u přítele Lokvence Josefa a bude se po 50 hal půjčovati.

Rok 1935

Valná hromada přítomni: Vít Josef, Vít Antonín, Lokvenc Josef č.73, Krtička Bohumil, Urban Josef, Urban Oldřich, Fidler Jiří, Ptáček Oldřich, Lokvenc Josef, Klimeš Josef, Kymr František, Martinec František. Předseda Kymr oznamuje, že zemřel člen Vacek Jan čest jeho památce. Přistoupilo 7 členů: Verner Jan z Velkého Poříče, Vrba Bohuslav z Vysoké Srbské, Kubeček Jan, Ptáček Oldřich, Mertlík Josef. Spolek čítá 28 členů. Časopis Český včelař dochází zdarma. Na pařák přišla st. Subvence 154 kč. Z ústředí dodáno 100 sazenic agátových.Za delegáta za odbor osvětový zvolen Fidler Jiří, pastevní Ptáček Oldřich, chovatelský Staněk Adolf, Urban Oldřich tlumení včelích nemocí, pro zužitkování včelích výrobků Jaroslav Urban, racionalizační Josef Lokvenc. Přítel Josef Lokvenc byl také zvolen pokladníkem a jednatelem. Přítel Jiří Fidler daruje spolku vřeteno na širokonízké rámky do medometu, za který se mu děkuje.

Rok 1936

Ptáček Oldřich dává svázat časopis Včelařské rozhledy. Přítomni valné hromady jsou noví členové Staněk Adolf, Novák Josef, Vintr Adolf, Pavel Alois, Beneš Josef. Celkem 20 což je nebývalé množství. Následkem pěkné snůšky včel a bezdaněný cukr je větší zájem o včelaření. Takže ku dni 1. Červenec čítá spolek na 90 včelstev a jsou pojištěny na 25 500 kč. Skrmeno 1 080 kg cukru. Jmění 535,99 kč. Poděkování za vazbu knih př. Oldřichu Ptáčkovi a Jiřímu Fidlerovi. Při volbách zvoleni staří činovníci jedině pokladníkem zvolen O. Urban a Josef Klimeš zvolen za delegáta do župy. Staněk Adolf navrhuje pozvání učitele včelařství Františka Morávka.