Rok 1912

Odchodem jednatele Růžičky ujímá se jednatelství učitel Jar. Brejtr. Přednášky na téma Práce včelařova účastnilo se mnoho členů. Vyzimováno jest 25 včelstev. Volba předsednictva nezměněna.

Rok 1913

Přítel J. Brejtr zavedl rozhovor na théma: Včelařství na Náchodsku. Rok tento byl velice nepříznivý takřka kritický pro včelaře. Nevytěžen žádný med ani vosk. Prokrmeno bylo 665 kg cukru. Zazimováno 107 včelstev. Př. J. Brejtr pověřen byl vyhotoviti pro zemský včelařský spolek podle materiálu mu dodaného z Prahy vhodné diagramy o počtu úlů, včelstev každého okresu vzlášť. Nakreslil tuto mapu Čech, ohraničil okresy a do nich vkreslil onu statistiku o včelařství a včelařích. Bohužel přišla do toho mobilisace a světová válka, takže projektovaná výstava v Praze se nekonala. Mapa byla včas odeslána. Tento rok se dostalo 2,5 kg cukru nezdaněného.

Rok 1914

Tento rok je památný tím, že nastala světová válka. Rakousko vypovědělo válku Srbsku po zastřelení v Sarajevu srbskými studenty. Spolková činnost ustala, všechno jest soustředěno na válečný chaos. Přítel Brejtr píše do Náchodských listů a Mirotického hospodáře.

Rok 1915

Zápis o výborové schůzi 18. Dubna za přítomnosti 30 ti členů. Jednatel Lad. Růžička pojednal o sazení a štěpování ovocných stromů. Vytkl zásady jimiž je třeba se říditi v našem kraji aby ovocnictví dobře prospívalo. Rozdány rouby hrušek a jabloní.