Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi,která se koná v neděli 25.8.2019 od 14.00 hod. v restauraci “ U Špačka“ ve Žďárkách.Hlavním bodem této schůze bude odevzdání žádostí o dotace D1. Vezměte si sebou prosím též hlášení do Hradištka.Po překontrolování údajů bude toto hlášení odesláno společně.Připomínám,že žádost je nutno odevzdat do základní organizace nejpozději do 16.9.2019 včetně.Po tomto termínu již nebude možno o dotaci žádat.Součástí žádosti je i „Potvrzení o umístění včelstev v obvodu  jiné ZO„.Z tohoto důvodu je účast na této schůzi pro členy důležitá a nutná.S přáním pěkného dne za výbor ZO ČSV Žďárky jednatel Karel Bartoš.