Podzimní léčení včelstev

Dle nařízení SVS č.02/2014 a OVS V Náchodě bude provedeno léčení včelstev na varroa destruktor na podzi 2018 takto:

I.OŠETŘENÍ __________________________________________________27.-30.10.2018

II.OŠETŘENÍ__________________________________________________10.-12.11.2018

III.OŠETŘENÍ_________________________________________________23.-28.11.2018

  Toto 3.ošetření lze nahradit aerosolem v termínu od 10.12.2018

Vzorky zimní měli lze odebrat nejdříve 30 dnů po ošetření.

Vzorky se odešlou na vyšetření nejpozději do 30.ledna 2019. na KVS HK. popř. do VÚ Dol.

Za OV ČSV Milan Valášek zdravotník                                                                                      předseda OO ČSV Náchod Jiří Valtera

Za KVS HK pracoviště Náchod: MVDr.Jaroslava Štěpánková

V Náchodě 26.9.2018