Plán práce ZO ČSV Žďárky z.s. na rok 2019

1) 27. 1. 2019 Výroční členská schůze restaurace „U Špačka“ ve Žďárkách od 14.00 hod.

2) 27. 1. 2019 Odevzdání směsných vzorků jednotlivými členy a jejich předání zdravotnímu referentovi.(Zodpovídají jednotliví členové)

3)  DO 31. 1. 2018 Odevzdání směsných vzorků na pracoviště KVS v Náchodě. (Zodpovídá zdravotní referent)

4) 1. 3. 2019 Přednáška ing. Titěra VÚVč. Dol u Prahy, v restauraci Vatikán v Náchodě od 17,00 hod.

5) 15. 3. 2019 XXIII Včelařský ples v Novém Městě nad Metují v restauraci Pyramida v 19.      00 hodin.

6)  28. 4. 2019 Členská schůze v restauraci „Na Kopci“ ve Vysoké Srbské od 14. 00 hodin, soupis vyzimovaných včelstev.

7) 28. 4. 2019 Sumarizace požadavků na léčiva na podzimní léčení. (Zodpovídá zdravotní referent)

8) 25. 4. 2019  Nahlášení požadovaných léčiv na okres př. Valáškovi. (Zodpovídá jednatel)

9) 25. 8. 2019 Členská schůze v restauraci „U Špačka“ ve Žďárkách od 14. 00 hod. předání žádostí o dotace. (Zodpovídají jednotliví členové)

10) Do 15. 9. 2018 Odeslání žádostí do Prahy. (Zodpovídá jednatel)

11) 24. 11. 2019 Členská schůze v restauraci „Na Kopci“ ve Vysoké Srbské od 14. 00 hod. platba čl. příspěvků a výplata dotací.(Zodpovídají jednotliví členové a pokladník ZO)

12) Do 30. 11. 2019 uzavření včelařského roku v CISu. (Zodpovídá jednatel)

13) Do 31. 12. 2019 Zaplatit členské příspěvky na ústředí. (Zodpovídá pokladník)

14) 26. 1. 2020 Výroční členská schůze v restauraci „U Špačka“ ve Žďárkách od 14.00 hod.

 

V případě změn budou členové včas informováni!

 

Za ZO Žďárky Karel Bartoš v. r.                                     Josef Bartoň v. r.

jednatel                                                    předseda

 

 

 

 

 

©1999-2017 Správce internetových stránek Bartoň Lukáš