Rok 1957

Jest založeno Jed. zemědělské družstvo Žďárky. Zůstali 2 soukromí zemědělci Bartoň Ol., Mertlík Jos.. Družstevníci mají jen záhumenky

Rok 1974

Včelařská výroční schůze v místnosti Jednoty u Martinců ve Žďárkách 10. 3. 1974.                                  Předseda Staněk Adolf zahájil schůzi vítal přítomné a přivítal O. K. O. D. př. Kábrta. Př. jednatel Chvojka přečetl zápis z minulé výr. čl. schůze. Př. Kábrt měl přednášku o včele: Kraňka rakouská. Doporučoval ji v našem horském včelařství aby se pěstovala. Schůze skončena s diskusi za učasti 9 členů.

Rok 1975

Ve výroční schůzi zvolen před. Chvojka Frant. jednatel Volhejn Jiří. V roce 1974 – 1975 se žádný med neodevzdával snad výjimečně někde, následkem špatného počasí.

Od roku 1948 – 75 málo navštěvované včelařské schůze. Od roku 1954 do r. 1962 před. Jirman Jan, jed. Pich Jos. Od roku 1963 opět předseda Staněk Adolf, jed. Chvojka Frant.                                                   Včelařský spolek Žďárky se navždy rozloučil: r. 1961 zemřel Alois Pavel, r. 1963 Josef Pich, r. 1968.

Jos. Beneš, r. 1972 Jos. Lokvenc jed. r.1974 zemřel Urban Oldřich, 25. 11. 1968 zemřel Oldřich Ptáček kronikář. Čest jejich památce.